Projekt Backsvala 2017-2018

Backsvalan är idag en nära hotad art enligt Artdatabanken rödlista. En viktig orsak är att antalet lämpliga boplatser minskar till följd av att brytningen av naturgrus minskar och ersätts av krossat bergmaterial som i regel inte lämpar sig för svalornas bobyggnad. När nu möjligheterna till häckning blir färre är det särskilt viktigt att ta till vara de lämpliga grusbranter som ännu finns kvar och där ge svalorna ett skydd under häckningsperioden.

Justerad häckningsslänt i grustaget Löten på norra Ekerön i väntan på backsvalorna. Här räknar vi med att de flesta paren kommer att häcka. Foto Kjell Häggvik.

Mälaröarnas Ornitologiska Förening har tillsammans med Birdlife Sverige, Birdlife International och Heidelberg Cement som är ägare till en av de största grusexploatörerna i Stockholmsområdet, Sand och Grus AB Jehanders, startat projektet vars fullständiga namn är: Management of Sand Martin i the Stockholm area. Det omfattar alla Jehanders fem stora grustag och syftar till att göra personalen uppmärksamma på var svalorna håller till och planera så att häckbranterna kan lämnas ostörda under häckningstiden.

Genom att planera väl hoppas vi på ett gott häckningsresultat och en ökning i antalet svalor till 2018. Projektet är nämligen tvåårigt och syftar till att framställa en handledning om skötseln av backsvalor i grusgropar, riktad i första hand till exploatörerna.

Arbetet har alltså just startat. Svalorna anlände i större skaror den 10‒15 maj och började omedelbart gräva ut nya bohål. Med fältobservationerna arbetar i första hand Urpo Könnömäki och Bengt Legnell och Jan Sondell sköter den administrativa delen och svarar gärna på frågor ([email protected]).

Bengt Legnell gjorde för ungefär ett år sedan Mälaröarnas Ornitologiska Förening uppmärksam på att backsvalan hade en osäker framtid i Ekerö kommun. MOF tog då kontakt med Jehanders och vi hade under en tid en dialog i frågan. Sedan visade det sig att Birdlife International och Heidelberg Cement, som äger grustag i många länder, hade ett avtal om miljösamarbete. Snabbt kom så projektet till.

Vi kommer att ha anledning till att återkomma om Projekt Backsvala i höst hälsar Jan Sondell.