Reserapport: Södra fjällen 16-20 juni 2016

Resan har genomförts mer än tio gånger och även om varje resa är unik finns särskilt en återkommande rutin som vuxit fram. Den går ut på att låta deltagarna gissa totala antalet arter som kommer att ses under de fem dagarna som resan omfattar. I tävlingen satsas en tjuga per person och den som vinner får potten i pris. Först när gränsen till Västmanland passerats får räkningen börja och sen är det skådande som gäller i och utanför bilarna under hela resan. Ett kul sätt att hålla igång aktiviteten även under de många milen till resans nordligaste punkter i Härjedalsfjällen. Läs mer om resan i rapporten nedan.

Sodrafjallen_jun_2016