Program: Februari 2022

Foto: Klas Reimers


Februari 2022

Månadsrunda med Angarngruppen: De första gässen rastar (A1-2)

Onsdag 2 februari 

Nu börjar grågässen återvända till sjöängen, liksom ormvråkarna. Övervintrande varfåglar och fjällvråkar dröjer sig kvar ett tag till. Ibland rastar spetsbergsgäss inför sin vidare färd norrut och det händer att en majestätisk kungsörn cirklar över oss. Vill du veta mer om vilka arter som kan ses i februari, gå in på www.angarngruppen.se. I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter från månaden.

Samling: Klockan 07.30 vid Örsta.

För ytterligare information, se 5 januari.

Skådning i vinterskrud vid Tyresö slott (A1)

Söndag 6 februari

Runt Tyresö Slott finns spännande fågelarter att skåda under vintern, och omgivningarna är mycket vackra. Primärt spanar vi efter strömstare och kungsfiskare i Follbrinksströmmen. Vi letar också skäggmes vid Notholmen där de kan ses födosöka i vassen. Självklart tittar och lyssnar vi på alla fåglar vi träffar på under vandringen i de vackra omgivningarna runt slottet.

Ledare: Mats Grahn och Per Claesson.

Anmälan: Till Mats, mats.grahn1@gmail.com, mellan torsdag 27 januari och onsdag 2 februari.Ange: Tyresö slott, namn och mobilnummer.

Antal deltagare: Maximalt20.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Samling: Klockan 9.00. Samlingsplats och övrig information ges vid besked om plats. 

Lämplig resväg: Buss 875 från Gullmarsplan till Tyresö kyrka. 

Övrigt: Läs om Tyresö slott i Värt en omväg i FiSt nummer 1 2019.

Innekväll: Isabella Chowra – Vilda möten i nordisk natur

Torsdag 10 februari 

Naturfotografen Isabella Chowra delar med sig av sina särskilt minnesvärda naturupplevelser. Bland annat får vi följa med på allt från tjäderspel i Stockholms skogar till dubbelbeckasiner och fjällrävar i fjällkedjan, för att sedan dyka ned bland gråsälar och groddjur under vattenytan. Isabella är en prisbelönad naturfotograf som 2021 blev invald i föreningen Naturfotograferna som en av föreningens yngsta medlemmar. Hon brinner för att hitta det vilda i närområdet såväl som att ge sig ut på långa vandringar i väglöst land. 

Anmälan: Man måste boka plats via denna länk https://bok.ai/QbzN2Z OBS: Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.

Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan). Någon från StOF möter upp i entrén och anvisar exakt lokal inne i skolan.

Tid: Klockan 19.00-21.00. (Entré från 18.30)

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (Swish 123 457 8258), gratis för deltagare under 18 år. 

Vinterfåglar på Skansen – både tama och vilda (A1)

Söndag 13 februari
Denna dag spanar vi efter vinterfåglar på Skansen. Vi tittar till de fåglar som hålls i burarna (berguv, lappuggla och vitryggig hackspett), men även de fåglar som frivilligt väljer att spendera vintern här. Tidigare år har det bland annat övervintrat gärdsmyg i det före detta varghägnet och orädda hägrar vistas ofta kring sälarna. Vid Fröstorp matas småfåglar som är såpass modiga att de ibland kan ta mat ur handen – en fin upplevelse! Den här exkursionen passar bra för lite yngre deltagare, även barn i sällskap med sina föräldrar är välkomna. Även om vi är i en djurpark underlättar det mycket om alla har en egen kikare. 

Ledare: Mats Gothnier, erfaren skådare med god kännedom om Skansen

Anmälan: Till Lasse Berglund (lasse.s.berglund@gmail.com) från måndag 7 februari till torsdag 10 februari. Svar under fredagen. Ange Skansen, mobilnummer och namn.

Avgift: Alla betalar sin egen entrébiljett. Tips: Ett årskort på Skansen är billigt och man får ta med ett barn upp till 15 år (se www.skansen.se).

Antal deltagare: För att alla deltagare ska få bästa möjliga utbyte av exkursionen kan vi ta emot högst 10 barn plus 10 vuxna.

Samling: Utanför huvudentrén klockan 10.00.

Övrigt: Tänk på att det oftast blåser mycket kallt på Skansenklippan så här års. Läs mer om fåglarna på Skansen förr och nu i FiSt nummer 2 2018 och nummer 2 2019. 

Möt kattugglorna i Nationalstadsparken (A1) 

Onsdag 23 februari

Följ med på en ugglevandring i Nationalstadsparken och lyssna efter kattugglorna, som vid den här tiden på året börjar markera sina revir. Vi vandrar längs cykelvägarna mot Lilla Skuggan via Stora Skuggan till T-banestation Universitetet. Under promenaden passerar vi genom flera kattugglerevir. Vi stannar på lämpliga platser längs vägen och lyssnar. Eftersom aktiviteten är väderberoende utser vi en lämplig kväll utifrån väderprognosen veckan innan. Kontrollera datum på hemsidan, www.stof.nu, några dagar före.

Ledare: Meddelas på hemsidan www.stof.nu när det närmar sig.

Samling: Klockan 17.00 vid Lindstedts väg 6 (infart Sophiahemmet).   

Anmälan: Ingen föranmälan. 

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Övrigt: Varma kläder och varm dryck i termos. Vid risk för halt väglag kan broddar eller halkfria skodon behövas. Promenaden är cirka 3 kilometer lång och vi bör vara tillbaka vid T-banestation Universitetet senast klockan 21.00.  

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.