Fågelskyddskommittén

Fågelskyddskommittén ansvarar för föreningens arbete med riktade skyddsåtgärder för hotade arter och deras livsmiljöer. Det görs bland annat genom inventeringar, övervakning av exploateringsplaner, och kunskapsspridning. Kommittén skriver även remissvar över myndighetsbeslut om fågelskyddsärenden. Medlemmarna i kommittén utses av styrelsen och är idag fyra till antalet.

Kontakta oss gärna om du har tips som kan vara relevanta för vårt arbete eller om du har frågor kring hur vi jobbar.

Ledamöter

Sammankallande: Sören Lindén
Kontakt: [email protected]

Per Claesson
Claes Kyrk
Marie Björklund
Ian Henshaw