Reserapporter

Här hittar du ett urval av reserapporter från föreningens resor och exkursioner. Eftersom många av dem återkommer har du stor nytta av att ta del av tidigare rapporter om du anmält dig till en resa. Ytterligare reseskildringar finns i föreningens arkiv. Söker du en rapport från en tidigare resa, som inte finns i förteckningen nedan, hör av dig till föreningen, info@stof.nu

Foto: Monica Ahlberg