Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Erik Peurell (bildredaktör) [email protected]
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren
Maria Strömberg

Ansvarig utgivare
Eva Johansson, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

 

Blädderex

Nyfiken på tidningens innehåll? Kolla in nummer 4 från 2019 som du kan ladda hem som PDF från länken nedan.

Fåglar i Stockholmstrakten nr 4 2019 (ca 8.8 MB)

FiST nr 1 2018

Omslagsbilden på lappugglor är tagen av Anders Bouvin.

De senaste utgåvorna

FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3