Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Erik Peurell (bildredaktör) [email protected]
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren

Ansvarig utgivare
Eva Johansson, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

 

 

FiST nr 1 2018
Snart dags för nummer 2 av tidskriften
I mitten av maj kommer ett nytt och fullspäckat nummer av Fåglar i Stockholmstrakten. Över hundra sidor denna gång, men så innehåller det också både höstprogrammet och Fågelrapporten för 2019. Massor av trevlig läsning väntar! Den fantastiska omslagsbilden av en tornfalk med byte är tagen av Fredrik Norling.

De senaste utgåvorna

FiSt nr 1 2018
FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3