Rapphönan Stockholm

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Nätverket bildades 2009.

Numera finns det regionala/lokala Rapphönegrupper på olika håll i landet. I Stockholmsområdet Rapphönan Stockholm, som under normala förhållanden anordnar en skådarpub i månaden och ibland exkursioner. Dessa sker oftast i samverkan med StOF.

Genom Rapphönan Stockholm har du möjlighet att lära känna fler skådande tjejer i vårt område. Rapphönan Stockholm har en egen Facebookgrupp. Gå med där!