Rapphönan Stockholm

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Nätverket bildades 2009.

Numera finns det regionala/lokala Rapphönegrupper på olika håll i landet. I Stockholmsområdet Rapphönan Stockholm, som normalt anordnar en skådarpub i månaden och ibland exkursioner. Dessa sker oftast i samverkan med StOF. Rapphönan Stockholm har en egen Facebookgrupp – där lägger vi ut aktuella datum för gruppens aktiviteter.  

Genom Rapphönan Stockholm har du möjlighet att lära känna fler skådande tjejer i vårt område. Du går med i Rapphönan Stockholm genom att ansluta dig till Facebookgruppen.

Rapphönan Stockholm: Facebookgrupp.

Vårprogram 2023

  • Söndag 8 januari är det traditionell skådning i vinterbetongen tillsammans med StOF. Se StOF:s vårprogram här på hemsidan.
  • Tisdag 10 januari 17.30: Skådarpub på Lilla Prag, Frejgatan 53.
  • Onsdag 8 februari 17.30: Skådarpub på Lilla Prag, Frejgatan 53. Kontaktpersoner: Cecilia Ryberg och Frida Fridh. Cecilia nås via e-post [email protected], Frida via [email protected]
  • Torsdag 9 mars 17.30: Skådarpub. Vi återkommer om plats.
  • Tisdag 18 april 17.30: Skådarpub. Vi återkommer om plats.
  • Tisdag 9 maj: Vårkväll vid Isbladskärret tillsammans med StOF. Se StOF:s vårprogram här på hemsidan.
  • Alla Rapphönor är varmt välkomna att anordna fler aktiviteter. Varför inte i all enkelhet bjuda in till just din ”hemmalokal”? Gör ett inlägg i vår Facebookgrupp (se ovan) med tid & samlingsplats!