Rapphönan Stockholm

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Nätverket bildades 2009.

Numera finns det regionala/lokala Rapphönegrupper på olika håll i landet. I Stockholmsområdet Rapphönan Stockholm, som normalt anordnar en skådarpub i månaden och ibland exkursioner. Dessa sker oftast i samverkan med StOF. Rapphönan Stockholm har en egen Facebookgrupp – där lägger vi ut aktuella datum för gruppens aktiviteter.  

Genom Rapphönan Stockholm har du möjlighet att lära känna fler skådande tjejer i vårt område. Du går med i Rapphönan Stockholm genom att ansluta dig till Facebookgruppen.

Rapphönan Stockholm: Facebookgrupp.

Vårprogram 2022

  • Måndag 24 januari Rapphönepub från 17:30 – utgår på grund av coronarestriktioner!
  • Torsdag 24 februari Rapphönepub från 17:30
  • Måndag 21 mars Rapphönepub från 17:30
  • Tisdag 19 april Rapphönepub från 17:30 – OBS! Nytt datum!
  • Torsdag 19 maj Exkursion Isbladskärret 18:00*

*OBS! Begränsat antal platser – obligatorisk anmälan, se stof.nu/program
Exkursionsvärdar är Britt-Marie Bernhardsson och Karin Oknemark

Rapphönepub
Adress: Wokhouse, Regeringsgatan 26, Stockholm
Värdar: Cilla Ryberg och Karin Oknemark