Rapphönan Stockholm

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Nätverket bildades 2009.

Numera finns det regionala/lokala Rapphönegrupper på olika håll i landet. I Stockholmsområdet Rapphönan Stockholm, som normalt anordnar en skådarpub i månaden och ibland exkursioner. Dessa sker oftast i samverkan med StOF. Rapphönan Stockholm har en egen Facebookgrupp – där lägger vi ut aktuella datum för gruppens aktiviteter.  

Genom Rapphönan Stockholm har du möjlighet att lära känna fler skådande tjejer i vårt område. Du går med i Rapphönan Stockholm genom att ansluta dig till Facebookgruppen.

Rapphönan Stockholm: Facebookgrupp.

Höstprogram 2022

Höstens första Rapphönepub äger rum måndagen den 26 september, från 17.30 på Wokhouse,  Regeringsgatan 26. 

Vi återkommer med information om ytterligare aktiviteter under hösten.