Rapphönan Stockholm

Rapphönan är ett fristående nationellt nätverk för tjejer som skådar fågel. Syftet med Rapphönan är att coacha tjejer som skådar, eller vill börja, samt att underlätta för dem att lära känna varandra och engagera sig i fågelföreningarna. Nätverket bildades 2009.

Numera finns det regionala/lokala Rapphönegrupper på olika håll i landet. I Stockholmsområdet Rapphönan Stockholm, som normalt anordnar en skådarpub i månaden och ibland exkursioner. Dessa sker oftast i samverkan med StOF. Rapphönan Stockholm har en egen Facebookgrupp – där lägger vi ut aktuella datum för gruppens aktiviteter.  

Genom Rapphönan Stockholm har du möjlighet att lära känna fler skådande tjejer i vårt område. Du går med i Rapphönan Stockholm genom att ansluta dig till Facebookgruppen.

Vårprogram 2024

  • Tisdag 9 januari 17.30: Rapphöne-pub på Wokhouse, Regeringsgatan 26
  • Måndag 5 februari 17.30: Rapphöne-pub på Wokhouse, Regeringsgatan 26
  • Torsdag 14 mars 17.30: Rapphöne-pub på Wokhouse, Regeringsgatan 26
  • Fler datum kommer!

Alla Rapphönor är varmt välkomna att anordna fler aktiviteter. Varför inte i all enkelhet bjuda in till just din ”hemmalokal”? Gör ett inlägg i vår Facebookgrupp (se ovan) med tid & samlingsplats!

Kontaktpersoner för pubarna: Cecilia Ryberg och Frida Fridh. Cecilia nås via e-post ucryberg@gmail.com, Frida via fridhfrida@gmail.com.