Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Aktuellt

Högt tryck på exkurisionen till Sandemar

Mats Grahn meddelar: "Det är många som vill följa med på exkursionen "Tidiga vårfåglar i Sandemar" nu på Söndag den 15/4, just nu är det 35 personer anmälda och jag kommer stänga anmälningen vid 40 personer. Jag vill be att de som vill komma med i mån av möjlighet...

läs mer

Daglediga sökes till förskoleprojekt

Vi fick ett mejl från en förskola: ”Hej! Jag är förskollärare i en  Förskola på Norrmalm, Stockholm. Vi har många fåglar runtomkring oss och barnen är nyfikna. Nu undrar jag om någon i eran förening skulle ha lust och tålamod att hjälpa barnen och oss pedagoger att...

läs mer

Klassiska fågelsjöar

Måndag 13 april – 15 april

I vårens härliga tid gör vi en rundresa till några av södra Sveriges klassiska fågelsjöar. Under resan finns chans att få många årskryss. På fredagen skådar vi vid Svartåmynningen och Tåkern medan lördagen ägnas åt Hornborgasjön. Söndagen avslutas med Oset och Kvismaren vid Örebro. Resan brukar ge mängder av vårfåglar, rördrom, gäss och doppingar som svarthalsad dopping, gråhakedopping och alla våra simänder. Vid Hornborgasjön finns tranorna kvar, men mycket annat också som mindre sångsvan och ibland spetsbergsgås och amerikansk bläsand.

Ledare: Lars Magnusson, tel. 070-544 78 84.
Anmälan: Till Lars från måndag 19 mars kl. 18.00.
Avgift: Ca 1 800 kr (ungdom 1 400 kr), som betalas senast 3 april till StOF, pg 15 58 58-4. Exakt pris anges vid anmälan. I priset ingår transport och logi inkl. städning. Glöm inte att ange namn, om du är medlem i STF samt resmål vid inbetalning.
Antal deltagare: 7 (varav en ungdomsplats) samt en ledare.
Resa: Vi åker i en minibuss för att kunna ta oss fram snabbt och smidigt och för att kunna vara flexibla vid larm. Samling vid Liljeholmens T-banestation, vid vändplatsen för bilar, kl. 08.00 fredag 13 april. Tillbaka på samma plats söndag 15 april ca kl. 20.00.
Logi: Första natten på ett vandrarhem i Falköping och andra natten på ett vandrarhem i Mariestad. Enkelrum kan inte erbjudas. Ta med egna lakan.
Övrigt: Varma kläder med underställ är ett måste eftersom vårarna kan vara kyliga och vi ibland står stilla länge och skådar. Både handkikare och tubkikare är nödvändigt eftersom vi ofta kommer att ha långa skådaravstånd.
 

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!
fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.
fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3