Välkommen till Stockholms Ornitologiska Förening!

För alla som är intresserade av fågelskådning i Stockholmstrakten

Nyheter

Inställd silltrutsexkursion den 4 juni

I senaste numret av Fåglar i Stockholmstrakten skrev vi om en planerad silltrutsexkursion den 4 juni. Den har vi tyvärr fått ställa in på grund av det fortsatt svåra smittoläget.[…]

Read more

Projekt Backsvala

Äntligen vår och med det många kära återseenden. Det kan vara familj och bekanta som har varit svåra att träffa under coronapandemin. Det kan vara våra bevingande vänner som återvänder[…]

Read more

Snart kommer nummer 2 2021 av Fåglar i Stockholmstrakten

Fredrik Norlings fantastiska bild på en drickande ladusvala pryder omslaget till nummer 2 2021 av Fåglar i Stockholmstrakten. Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift, som du som medlem får i brevlådan om[…]

Read more

Om föreningen

Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, har värnat fågellivet i Stockholmstrakten i över 60 år. Vårt verksamhetsområde omfattar hela Stockholms län, med undantag för Norrtälje. Vi har ett omfattande program, är engagerade i fågelskyddsarbete och ger ut tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten. StOF är regionalförening till BirdLife Sverige, som verkar på nationell nivå.

Program

Vi har ett omfångsrikt program med aktiviteter som passar såväl nybörjare som erfarna.

Tidskrift

Vår uppskattade medlemstidskrift Fåglar i Stockholmstrakten utkommer med fyra nummer per år.

Fågelskydd

Föreningen jobbar aktivt med fågelskydd genom olika projekt, inventeringar, kunskapsspridning, och remissvar.