Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Aktuellt

Rivning av en fastighet på Ropstensslingan

På eftermiddagen den 5:e juni kontaktades jag av Victor Persson på Stockholms viltfågel rehab som berättade att ett äldre hus i Ropstens hamnområde höll på att rivas. Trevåningshuset hade tegeltak i flera etage där vittnen observerat misstänkta fågelbon av fiskmås,...

läs mer

FN:s Biodiversitetsdag den 22 maj

av Tomas Viktor Redan år 1992 instiftades biodiversitetsdagen av FN i samband med Rio konferensen för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald som sker runt om i världen.  Jämförelser kan göras med det stora...

läs mer

Rapportera backsvalehäckningar

Även i sommar kommer Bengt Legnell att kontrollera och räkna backsvalehäckningar i Stockholms län, Upplands län och Sörmlands län. Han vill gärna ha hjälp med detta. Så om du hittar backsvalor i din närhet – rapportera inte bara till artportalen, utan också till...

läs mer

Södra Gotland och Stora Karlsö

Torsdag 17 maj – måndag 21 maj

Gotland är intressant för fågelskådning vilken tid på året som helst. I maj kan Gotland vara en riktig raritetsmagnet. Gotland är också stort. På den här resan fokuserar vi därför på den sydligaste delen av Gotland för att få ut så mycket av skådningen som möjligt. Vi besöker de många fina fågellokalerna i sydost som Närsholmen, Grötlingboudd, Faludden, Stockviken, Holmhällar, Muskmyr och inte minst området kring Hoburgen med Rivet där ringmärkning sker. I tre nätter har vi vår bas på det klassiska Pensionat Holmhällar. Vi gör även besök med övernattning på Stora Karlsö, som har Sveriges förnämsta fågelberg med alkor. Årliga gäster på sydligaste Gotland under maj 2011-2016 har varit vaktel, aftonfalk, brun glada, turturduva och korttålärka. Andra arter som setts i området där vi ska vistas under maj minst tre av de senaste sex åren är bl.a. vitnäbbad islom, rödhalsad gås, ägretthäger, fjällpipare, stäpphök, rostgumpsvala, härfågel, biätare, vassångare, lundsångare, brandkronad kungsfågel, svartpannad törnskata, gulhämpling och kornsparv. Kan vi få in fem av dessa 19 arter ska vi vara nöjda.

Ledare: Erik Peurell, tel. 070-398 08 67, och Marianne Dannbeck, tel. 070-389 21 99. Anmälan: Obs! för att kunna göra bokningen och delbetalning för vistelsen på Stora Karlsö behöver vi ta in anmälningar lång tid i förväg. Anmälan sker därför till Erik redan från onsdag 10 januari kl. 18.00.
Avgift: Ca 3 500 kr, vilket betalas senast 15 januari till StOF, pg 15 58 58-4. Exakt pris anges vid anmälan. I priset ingår bilhyra och drivmedel, Gotlandsfärja, tre nätter på Pensionat Holmhällar, besök med guidning och boende på Stora Karlsö. Glöm inte att ange namn och resmål vid inbetalning.
Resa: Vi åker i två minibussar. Samling vid Liljeholmens T-banestation, vid vändplatsen för bilar, kl. 08.00 på torsdag 17 maj. Tillbaka på samma plats måndag 21 maj ca kl. 21.00.
Logi: Vandrarhemsstandard. Enkelrum kan inte erbjudas. Ta med egna lakan.

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3