Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

 

 

 

.

Aktuellt

Ny voljär på Stockholms viltfågel rehab

Victor Persson förevisar den nästan färdigställda nya stora rovfågelvoljären på sin rehabiliteringsanläggning. Föreningen bistod SVR (Stockholms viltfågel rehab) med medel för att köpa in de kraftiga stolparna till den nya rovfågelvoljären där stora fåglar kan träna...

läs mer

Reserapport: Klassiska fågelsjöar 2018

Fredag 13 april kl 8:00 till söndag 15 april till ca kl 20:00 Reserapport Klassiska fågelsjöar 2018 (PDF 857 kB) Deltagare: Lars Magnusson (ledare och chaufför) Monica Ahlberg, Wouter Entbrouxk, Klas Reimers, Ragnhild Stamsäter, Stina Yström, Anders Zetterlund.  En...

läs mer

Rivning av en fastighet på Ropstensslingan

På eftermiddagen den 5:e juni kontaktades jag av Victor Persson på Stockholms viltfågel rehab som berättade att ett äldre hus i Ropstens hamnområde höll på att rivas. Trevåningshuset hade tegeltak i flera etage där vittnen observerat misstänkta fågelbon av fiskmås,...

läs mer

FN:s Biodiversitetsdag den 22 maj

av Tomas Viktor Redan år 1992 instiftades biodiversitetsdagen av FN i samband med Rio konferensen för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald som sker runt om i världen.  Jämförelser kan göras med det stora...

läs mer

Rapportera backsvalehäckningar

Även i sommar kommer Bengt Legnell att kontrollera och räkna backsvalehäckningar i Stockholms län, Upplands län och Sörmlands län. Han vill gärna ha hjälp med detta. Så om du hittar backsvalor i din närhet – rapportera inte bara till artportalen, utan också till...

läs mer

Rovfåglar och vadare i södra Skåne (B2)

Torsdag 6 september – söndag 9 september

Södra Skåne är en av de hetaste platserna att åka till i fåglarnas flyttningstider. Vår resa har fokus på Falsterbo under den tid som rovfåglarna och inte minst bivråkarna kan sträcka ut i stora antal. Beroende på väder och vind besöker vi även andra för årstiden intressanta lokaler i Skåne. Dyker det upp något hett larm kan vi åka på det. Förutom Nabben kommer vi också att besöka andra vadarlokaler i närheten. Sträckskådning innebär ofta korta observationstider och många gånger långa avstånd. Tubkikare är därför nödvändig. Men vi tar oss också tid att studera detaljerna på de fåglar som inte har så bråttom. Sammantaget en resa som kräver viss förkunskap, men även vilja att lära mera tillsammans med andra.

Ledare: Eva Johansson, tel. 0761-15 20 34 och Lars Magnusson, tel. 070-544 78 84.

Anmälan: Till [email protected] från måndag 4 juni till söndag 17 juni.

Avgift: Ca 3 000 kr (ungdom 2 100 kr), som betalas senast 10 augusti till StOF, pg 15 58 58-4. Exakt pris anges vid bekräftelse av plats. I priset ingår tågresa, biltransport i Skåne, logi och städning. Glöm inte att ange namn och resmål vid inbetalning.

Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplatser) plus två ledare.

Resa: Med SJ:s snabbtåg vid 08-tiden på torsdagsmorgonen från Stockholm C till Lund. Där väntar oss två minibussar. Vi räknar med att vara tillbaka i Stockholm med snabbtåg ca kl. 21.00 på söndagen.

Logi: Vandrarhemmet Lotsvillan vid Falsterbokanalen. Enkelrum kan inte erbjudas. Ta med egna lakan.

Övrigt: Tidiga morgnar vid havet är nästan alltid kalla och blåsiga. Packa ner underställ, varma och vindtäta kläder.

 

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3