Landsorts fågelstation

Landsorts Fågelstation är en ideell förening som bedriver ringmärkning och sträckräkning på ön Öja i södra Stockholms skärgård. Öns läge lockar till sig många sträckande fåglar som passerar både vår och höst. Stockholms Ornitologiska Förening ger ett årligt stöd till fågelstationen.

Drivs av frivilliga sedan 1970-talet
Ringmärkningen på Landsort startade i liten skala i slutet av 1970-talet. En förening bildades 1988 av engagerade frivilliga. Sedan dess disponerar föreningen militärens gamla sjukstuga på ön som fågelstation och nod för verksamheten.

Ringmärkningsverksamheten ingår i ett riksomfattande nät av fågelstationer. Det samordnas av Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

Ringmärkning tar tempen på naturen
Från början var ringmärkning främst ett sätt att få veta vart fåglar flyttar och hur gamla de blir. Idag kan vi dra betydligt fler slutsatser. Fåglar är genom sin rörlighet mycket viktiga som indikatorer på miljöförändringar. När miljön ändras svarar fåglar generellt snabbare än andra djurgrupper, genom att ändra sina flyttmönster (i tid och rum) och sin utbredning.

För att kunna dra säkra slutsatser är det viktigt att ringmärkningen bedrivs så standardiserat som möjligt, alltså på samma sätt, år efter år. Ringmärkningen på Landsort är standardiserad sedan 2014 och verksamheten pågår kontinuerligt mellan april och oktober.

Guidningar
Vill du lära dig mer om fågellivet i Stockholms skärgård, flyttfåglar och betydelsen av ringmärkning? Då är en guidning på Landsorts fågelstation perfekt för dig! Har du tur får du se en fågel på mycket nära håll.

Läs mer på stationens hemsida om hur du bokar ett besök.

Stöd föreningen – bli medlem!
Landsort fågelstation är beroende av sina medlemmar för att kunna fortsätta sin verksamhet. Som medlem har du möjlighet att övernatta på stationen till ett förmånligt pris, men framför allt bidrar du till deras viktiga arbete med miljöövervakning. Information om hur du blir medlem hittar du här.

Hur du tar dig ut
Du kan åka kommunalt hela vägen från Stockholm (SL och Waxholmsbolaget). Ange ”Landsort” som resmål när du söker efter en resa med hjälp av SL:s reseplanerare. Det går också bra att ta bilen till Ankarudden, varifrån båten avgår. Detaljerad beskrivning finns här.