Regionala rapportkommittén

Tajgasångare. Foto: Espen Quinto-Ashman

Regionala rapportkommittén utses av StOF:s styrelse, med uppgift att behandla alla fågelfynd från Stockholms rapportområde. Det handlar här dels om validering av fynden, dels sammanställningar av olika slag.

En årsrapport publiceras varje år i föreningens tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. Rapporten ligger också till grund för BirdLife Sveriges årsbok ”Fågelåret”, där samtliga fynd från Sverige sammanställs.

En stor del av arbetet består i att bearbeta alla fynd av intresse som rapporterats i Artportalen.  Eftersom samma fågelindivid kan rapporteras av många olika rapportörer, och kanske även under en längre tid, gäller det att klumpa ihop dessa till en samlad rapport för arten ifråga.

Kontakt

Medlemmar och sammankallande i RRK presenteras på sidan om Styrelsen och funktionärer. Där finns även kontaktuppgifter till sammankallande.