Lokala föreningar

Inom det område där StOF är verksam – Stockholms län utom Norrtälje – finns också en rad lokala föreningar som vi samarbetar med och där du också kan bli medlem. Varje lokalförening har en korrespondent, som medverkar i vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. I vårt program finns också exkursioner som anordnas i samverkan med lokala föreningar som Angarngruppen, Södertörns Fågelklubb och Värmdö Fågelklubb.