Vårt studieförbund, Studiefrämjandet

StOF genomför sina arrangemang i samverkan med Studiefrämjandet, som föreningen är medlem i. Bland studieförbunden är Studiefrämjandet det som har särskild inriktning på natur och miljö.