Styrelse och funktionärer

Styrelsen

Eva Johansson
Ordförande
ordforande@stof.nu

Yvonne Blombäck
Vice ordförande
yvonne.blomback@stof.nu

Erik Jonsson
Sekreterare
erik.jonsson@stof.nu

Eva Karlsson
Innekvällsansvarig
Programansvarig
eva.karlsson@stof.nu

Anders Lennartsson
Kassör
anders.lennartsson@stof.nu

Irene Bergqvist
Medlemsansvarig
medlemsservice@stof.nu

Anna Lotsander
Kommunikationsansvarig
annalotsander@hotmail.com

Beatrice Sundberg
Kontakt lokalföreningar
beatrice.sundberg@stof.nu


Caroline Kling
Organisatör
caroline.kling@stof.nu

Per Claesson
Fågelskyddsansvarig
per.claesson@stof.nu

Jesper Norrby
Ordinarie ledamot
jesper.norrby@stof.nu


Funktionärer

Valberedning
Cecilia Ryberg
ucryberg@gmail.com
Håkan Nord
e.hakan.nord@gmal.com
Mats Grahn
mats.grahn1@gmail.com

Revisorer
Claes Hansson
chansson@kth.se
Christer Forsberg
christerforsberg363@gmail.com

Anita Melinder, suppleant
Jan Kulin, suppleant

Tidskriften
Eva Johansson, redaktör
redaktor@stof.nu

Webbredaktionen
Anna Lotsander
Jonas Myrenås
webbredaktion@stof.nu 

Fågelskyddskommittén
Per Claesson, sammankallande
per.claesson@stof.nu
Ian Henshaw
Claes Kyrk
Beatrice Sundberg

Regionala rapportkommittén (Rrk)
Anders Haglund, sammankallande
anders.haglund@ekologigruppen.se
Erik Wahlgren
Malin Löfgren
Micke Johansson
Johan Wallin
Mathias Bergström
Ulf Johansson
Niklas Westermark
Thomas Stridh

Programkommittén
Eva Karlsson, sammankallande
eva.karlsson@stof.nu
Kerstin Nordenadler
Lars Berglund
Christina Lilja