Styrelse och funktionärer

Styrelsen

Eva Johansson
Ordförande
[email protected]

Mats Grahn
Vice ordförande
[email protected]

Per Claesson
Sekreterare
Årets art
[email protected]

Anders Lennartsson
Kassör
[email protected]

Jan Boije
Medlemsansvarig
[email protected]

Dag Lanerfeldt
Marknadsansvarig
[email protected]

Erik Roos
Innekvällsansvarig
Kontakt lokalföreningar
[email protected]

Stigbjörn Olovsson
Organisatör
[email protected]

Irene Bergqvist
Ordinarie ledamot
[email protected]

Ian Henshaw
Ordinarie ledamot
[email protected]henshaw.se

Malena von Huth
Ordinarie ledamot
[email protected]


Funktionärer

Valberedning
Kerstin Nordenadler,
sammankallande
[email protected]
Mova Hebert
[email protected]
Lars Berglund
[email protected]

Revisorer
Claes Hansson
[email protected]
Rolf Lindskog
[email protected]
Christer Forsberg, suppleant
Jan Kulin, suppleant

Tidskriften
Eva Stenvång Lindqvist
Adjungerad och redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
[email protected]

Webbredaktionen
Dag Lanerfeldt
Anna Lotsander
Jonas Myrenås
[email protected] 

Fågelskyddskommittén
Sören Lindén – sammankallande
[email protected]
Per Claesson
Ian Henshaw
Claes Kyrk
Pelle Odebrant
Beatrice Sundberg

Regionala rapportkommittén (Rrk)
Anders Haglund, sammankallande
[email protected]
Erik Wahlgren
Malin Löfgren
Micke Johansson
Johan Wallin
Mathias Bergström
Ulf Johansson
Nicklas Westermark
Thomas Stridh

Programkommittén
Mats Grahn, sammankallande
Kerstin Nordenadler
Lars Berglund
Per Helgesson