Styrelse och funktionärer

Styrelsen

Eva Johansson
Ordförande
ordforande@stof.nu

Per Claesson
Vice ordförande
per.claesson@stof.nu

Erik Jonsson
Sekreterare
erik.jonsson@stof.nu

Eva Karlsson
Programsekreterare
eva.karlsson@stof.nu

Mats Grahn
Ordinarie ledamot
mats.grahn@stof.nu

Anders Lennartsson
Kassör
anders.lennartsson@stof.nu

Irene Bergqvist
Medlemsansvarig
medlemsservice@stof.nu

Dag Lanerfeldt
Kommunikationsansvarig
dag.lanerfeldt@stof.nu

Anna Lotsander
Marknadsansvarig
anna.lotsander@stof.nu

Erik Roos och Eva Karlsson
Innekvällsansvarig
erik.roos@stof.nu
eva.karlsson@stof.nu

Erik Roos
Beatrice Sundberg

Kontakt lokalföreningar
erik.roos@stof.nu
beatrice.sundberg@stof.nu

Caroline Kling
Organisatör
caroline.kling@stof.nu

Ian Henshaw
Ordinarie ledamot
ian.henshaw@stof.nu


Funktionärer

Valberedning
Cecilia Ryberg
Håkan Nord

Revisorer
Claes Hansson
chansson@kth.se
Christer Forsberg
christerforsberg363@gmail.com

Anita Melinder, suppleant
Jan Kulin, suppleant

Tidskriften
Redaktör
Vakant
redaktor@stof.nu

Webbredaktionen
Dag Lanerfeldt
Anna Lotsander
Jonas Myrenås
webbredaktion@stof.nu 

Fågelskyddskommittén
Sören Lindén – sammankallande
soren.linden@naturfakta.se
Per Claesson
Ian Henshaw
Claes Kyrk
Pelle Odebrant
Beatrice Sundberg

Regionala rapportkommittén (Rrk)
Anders Haglund, sammankallande
anders.haglund@ekologigruppen.se
Erik Wahlgren
Malin Löfgren
Micke Johansson
Johan Wallin
Mathias Bergström
Ulf Johansson
Niklas Westermark
Thomas Stridh

Programkommittén
Eva Karlsson, sammankallande
Kerstin Nordenadler
Lars Berglund
Christina Lilja