Styrelse och funktionärer

Styrelsen

Eva Johansson
Ordförande och ansvarig för atlasinventeringen
Beckombergavägen 130, 168 56 Bromma
079 335 42 34
[email protected]
[email protected]

Mats Grahn
Vice ordförande
[email protected]

Per Claesson
Sekreterare
[email protected]

Anders Lennartsson
Kassör
[email protected]

Jan Boije
Medlemsansvarig
[email protected]
[email protected]

Pelle Odebrant
Innekvällsansvarig
[email protected]

Caroline Sjöström
Ordinarie ledamot
[email protected]

Marie Björklund
Ordinarie ledamot
[email protected]

Stigbjörn Olovsson
Ordinarie ledamot
[email protected]

Ian Henshaw
Ordinarie ledamot
[email protected]


Funktionärer

Valberedning
Kerstin Nordenadler,
sammankallande
[email protected]
Mova Hebert
[email protected]
Lars Berglund
[email protected]

Revisorer
Claes Hansson
[email protected]
Rolf Lindskog
[email protected]
Jan Kulin, suppleant
Per Melin, suppleant
[email protected]

Tidskriften
Eva Stenvång Lindqvist
Adjungerad och redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
[email protected]

Webbredaktionen
För frågor om hemsidans innehåll, maila webbredaktionen
Pelle Odebrant
Jonas Myrenås
[email protected] 

För tekniska frågor, maila
Jonas Myrenås, adjungerad
[email protected]

Regionala rapportkommittén (Rrk)
Måns Grundsten
[email protected]

Fågelskyddskommittén
Sören Lindén, sammankallande
[email protected]