Tornseglarprojektet

När de första tornseglarna för året når Stockholmsområdet någon vecka in i maj är det för många människor starten på sommaren.

Med sina actionfyllda flyguppvisningar och sina skriande läten ger tornseglaren ytterligare liv och glädje under långa sommarkvällar.

Tornseglare

 

Allmänt
Denna fantastiska fågelart har bott tillsammans med oss människor under hundratals år – de är starkt förknippade med stadsmiljö och bebyggda områden där de hittar lämpliga boplatser i håligheter under till exempel tegeltak eller vid takfot och taknock.

 

Tyvärr blir det färre och färre som får uppleva dessa pilsnabba luftakrobater i deras jakt på insekter över våra tak. Med anledning av att moderna byggmetoder och tekniker utestänger tornseglarna blir det allt svårare för dem att hitta lämpliga boplatser i vårt samhälle. Det är en av de stora anledningarna till att tornseglaren minskar i antal i både Sverige, men även i resten av Europa. Minskningen har gjort att tornseglaren har fått statusen ”nära hotad/sårbar” i Artdatabankens nationella rödlista över hotade arter.

 

Det finns också fastighetsägare som är negativt inställda till fåglar i allmänhet, då de anses förstöra byggnader och utgöra sanitära olägenheter. Vad som då är viktigt att förstå är att tornseglaren inte är en skadefågel och dessutom är en av de renligaste fågelarter vi har i vår fauna. De är dessutom utpräglade insektsätare och förtär under sin vistelse hos oss i Norden stora mängder myggor, flugor och andra luftlevande smådjur. Varför ska de då inte kunna bo kvar i det moderna samhället?

 

Tornseglarprojektet är något vi inom StOF kommer att arbeta med på flera olika sätt – bland annat genom samverkan med olika intressenter, informationsspridning och övrigt påverkansarbete. Ett bra sätt att stödja tornseglarna är att underlätta för dem att hitta nya boplatser när de gamla försvunnit, speciellt genom uppsättning av anpassade holkar i lämpliga miljöer.

 

Vi har tillsammans med Sättra snickeri på Adelsö tagit fram två anpassade holktyper för tornseglare – en klassiskt svensk liggande modell och en så kallad Zeist-holk med ursprung från Holland som vi erbjuder intresserade företag och privatpersoner.

 

Kontaktpersoner:
Daniel Stenberg
Anders Lennartsson

 

E-post: [email protected]

Tornseglarprojektet på facebook

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3