Fågellokaler

Stockholmsområdet har många fina fågellokaler. Inom föreningens verksamhetsområde – Stockholms län utom Norrtälje – finns allt från ett stort skärgårdsområde till Tyresta nationalpark, fågelsjöar som Angarnssjöängen och Ågesta samt hotspots i innerstaden. Hit hör bland annat Kungliga Nationalstadsparken, Strömmen och Skinnarviksberget, ”Skinkan”. Förutom de mest kända fågellokalerna presenterar vi i varje nummer av vår tidskrift under vinjetten ”Värt en omväg” en mindre känd fågellokal i Stockholmsområdet som dock är väl värd ett besök. Vi anordnar exkursioner till ett flertal av lokalerna, se vidare sidan Program.

En del av föreningens fågellokaler i bevakningsområdet hittar du på BirdLife Sveriges hemsida