Program: September 2022

Foto: Klas Reimers


September 2022

Rovfåglar och vadare i södra Skåne (B2)

Torsdag 1 till söndag 4 september

Södra Skåne är en av de hetaste platserna att åka till under fåglarnas höstflytt. Vår resa har fokus på Falsterbo under den tid som rovfåglarna, och inte minst bivråkarna, kan sträcka ut i stora antal. Förutom Nabben på Falsterbonäset kommer vi också att besöka andra vadarlokaler i närheten. Beroende på väder och vind besöker vi andra för årstiden intressanta lokaler i Skåne. Dyker det upp något hett larm kan vi åka på det. Sträckskådning innebär ofta korta observationstider och många gånger långa avstånd ­– tubkikare är därför nödvändig. Men vi tar oss också tid att studera detaljerna på de fåglar som inte har så bråttom. Sammantaget en resa som kräver viss förkunskap, men även vilja att lära mer tillsammans med andra.

Ledare: Kerstin Nordenadler och Gustav Knall.
Anmälan: Till kerstin.nordenadler@gmail.com från måndag 18 juli till söndag 24 juli.
Avgift:
Cirka 3 500 kr (ungdom 2 500 kr), som betalas till StOF, enligt anvisningar vid bekräftelse av plats, då även exakt pris anges. I priset ingår tågresa, biltransport i Skåne, logi och städning. Glöm inte att ange namn och resmål vid inbetalning.
Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplatser) plus två ledare.
Resa: Med tåg vid 07.30-tiden på torsdagsmorgonen från Stockholm C till Lund C. Där väntar oss två minibussar. Åter i Stockholm ungefär kl. 21.30 på söndagen.
Logi: Falsterbo kursgård. Dubbelrum i vandrarhemsdelen. Enkelrum kan inte erbjudas. Lakan och handduk ingår.
Övrigt:
Tidiga morgnar vid havet är nästan alltid kalla och blåsiga. Packa ner underställ, varma och vindtäta kläder, plus handkikare och tub förstås.

Sensommarmorgon vid Ågestasjön (A1)    

Lördag 3 september

Följ med på en rundvandring i Ågestasjöns fina kulturmarker. Vi besöker fågeltornet och andra observationsplatser i omgivningarna, samtidigt som vi skådar fågel och lär oss att identifiera olika arter. Ågestasjön domineras av en stor skrattmåskoloni och här finns chans att se en hel del spännande sjöfågel. Vattenrall och olika sångare håller till i vassen och så glider förhoppningsvis havsörn och brun kärrhök förbi över oss.

Ledare: Lasse Lööv, tel. 070-713 21 45.
Antal deltagare: 
Ingen begränsning.
Avgift: Ingen.
Samling: 
På parkeringen vid Ågesta ridskola kl. 07.00. Buss 833 mot Vidja går från Farsta Strand till hållplatsen Ågesta Gård där du ska kliva av (Obs! ej hållplatsen före, som heter Ågesta Friluftsgård). Kolla busstiderna på www.sl.se. När detta skrivs är höstens tidtabell inte klar. Gratis P-platser finns.
Övrigt: Inga speciella kunskaper behövs, vi pratar om alla fåglar vi ser. Tubkikare kan vara bra att ha, men är inte nödvändig.

Onsdagsmorgon vid Ågestasjön: Fågellivet i början av september (A1)

Onsdag 7 september
Lasse Lööv från Södertörns Fågelklubb fortsätter traditionen med fågelvandringar på onsdagsmorgnar vid Ågestasjön, och StOF-medlemmar är välkomna att följa med! Vandringarna brukar hålla på i 3 till 4 timmar. Orkar du inte upp till 07.00 kan du komma senare och leta rätt på oss på södra sidan av sjön där vi normalt kommer att hålla till. Under höstens vandringar följer vi hur fågellivet förändras från vecka till vecka på en av de bästa och mest lättillgängliga fågellokalerna söder om stan.

I början av september är en hel del flyttfåglar kvar i Sverige och förhoppningsvis får vi möjlighet att skåda lite ovanligare fåglar. Årta, blåhake och törnskata är exempel på arter som man kan få se vid Ågesta runt denna tid.

Ledare: Lasse Lööv, tel. 070-713 21 45.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola kl. 07.00. Buss 833 mot Vidja går från Farsta strand till hållplatsen Ågesta Gård där du ska kliva av (Obs! ej hållplatsen före, som heter Ågesta Friluftsgård). Kolla busstiderna på www.sl.se. När detta skrivs är höstens tidtabell inte klar.
Övrigt: Inga speciella kunskaper behövs, vi pratar om alla fåglar vi ser. Tubkikare kan vara bra att ha, men är inte nödvändig. Obs! Eventuella inställda fågelvandringar kommer att annonseras på Södertörns Fågelklubbs hemsida: www.sfk.name.

Månadsrunda med Angarngruppen: Höststräcket är i gång (A1)

Onsdag 7 september 

Under tidig höst kan vad som helst hända i fågelvärlden och månadsrundan i september blir med lite tur riktigt spännande. Rariteter som fjällgås, dubbelbeckasin och fjällpipare har observerats runt denna tid och den läckra blå kärrhöken sträcker ofta förbi. Stenskvättan visar förhoppningsvis upp sig och den vackra blåhaken rastar ofta vid Angarnssjöängen i september.

Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 07.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta. För mer information, se 3 augusti.

Höstfåglar i Sandemar (A1)

Söndag 11 september

Tillsammans skådar vi i det vackra kustlandskapet vid Sandemar, väster om Dalarö. Från fågeltornet studerar vi rastande vadare på stränderna och vid strandängarna spanar vi efter spännande tättingar. Fågellivet här bjuder på stor variation tack vare rik natur och olika biotoper. Den här tiden på året kan en del spännande arter dyka upp. Rastande småfåglar håller till på fälten och rovfåglar som fjällvråk och havsörn är flitiga besökare i området. Stora flockar med olika arter av gäss sträcker ofta förbi.

Ledare: Mats Grahn, tel. 070-650 02 54.
Antal deltagare: 15.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar i StOF. 100 kr för icke medlemmar.
Samling: Kl. 09.00 på parkeringsplatsen till Sandemars naturreservat.
Lämplig resväg: Pendeltåg till Handen och buss 839 därifrån (i riktning Smådalarö) till
Svärdsnäsviken. Obs! Hållplatsen före Sandemars slott.

Onsdagsmorgon vid Ågestasjön: Spaning efter blåhakar och andra rastare (A1)

Onsdag 14 september

September är en spännande tid i fåglarnas värld då en del nordliga arter kan rasta runt Ågesta. Rödstrupig piplärka och stäpphök har setts här tidigare i september, två fina rariteter som vi hoppas besöker området även i år. Blåhake och blå kärrhök är några andra arter vi spanar efter, och kanske ser vi också gulärla och stenskvätta.

Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola kl. 07.00. För mer information, se 7 september.

Västergötlands pärlor (B2)

Fredag 16 september – måndag 19 september

Vi upprepar succéresan till Västergötland och gör åter en upptäcktsfärd till några av landskapets bästa fågellokaler. Vi besöker de för oss Stockholmsskådare mindre kända lokalerna Dettern, Vänersborgsviken och Hullsjön. Om det blåser kraftig vind från sydväst någon dag tar vi oss ut till Ramsvikslandet, på den bohuslänska kusten, för lite härlig havsfågelskådning. Vi får också tid att skåda vid de kända lokalerna vid Hornborgasjön. Ifall larmet går om en raritet i närheten tar vi det i beaktande i möjligaste mån. Det kan bli både tidiga morgnar och sena kvällar, så en god grundkondition och varma kläder rekommenderas.

Ledare: Kerstin Nordenadler och Lars Berglund.
Anmälan och kontakt: Kerstin Nordenadler, kerstin.nordenadler@gmail.com, från måndag 1 till söndag 7 augusti.
Avgift: Cirka3 500 kr (ungdom 2 500 kr). Exakt pris meddelas vid bekräftelse av plats. I priset ingår transport och logi inklusive städning. Avgiften betalas till StOF, pg 15 58 58-4, mellan de datum som anges i bekräftelsen. Glöm inte att ange namn och resmål vid inbetalning.
Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplatser) plus två ledare.
Resa: Vi tar ett tidigt tåg från Stockholm C till Skövde där vi hämtar två minibussar för vidare färd i landskapet. Bussarna lämnas i Skövde under senare delen av måndagseftermiddagen. Beräknad hemkomst till Stockholm C ca kl. 21.
Logi: Vandrarhem i Lidköping.
Övrigt: Tub- och handkikare är obligatorisk utrustning, liksom tillräckligt varma kläder.

Onsdagsmorgon vid Ågestasjön: Gäss och rastande sjöfågel (A1)

Onsdag 21 september

Nu är många flyttfåglar på väg mot sydligare breddgrader och vi passar på att spana lite extra när flockar av sträckande gäss och sjöfåglar passerar. Har vi tur får vi se någon spännande rovfågel. Skedand, smådopping, årta och snatterand är exempel på rastande arter vi kan få en skymt av i sjön.

Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola kl. 07.00. För mer information, se 7 september.

Helgtur till Tåkern och Svartåmynningen (A2)

Fredag kväll 23 september till söndag kväll 25 september

Vi upplever höstfåglarna vid Tåkern och Svartåmynningen i Östergötland. Vid Tåkern, Sveriges största fågelsjö, samlas enorma mängder fåglar och i september månad finns här många spännande arter att spana efter. Vadare och småfåglar rastar och inte sällan upptäcks en och annan raritet här. Från september samlas flockar av charmiga skäggmesar i vassen vid Glänåstornet. Under resan kommer vi att skåda på flera fina platser och vi avslutar med skådning runt Svartåmynningen på söndagen. Även här finns god chans att få häftiga fågelobsar och vi hjälps tillsammans åt att både studera och leta efter arter.

Ledare: Mova Hebert och Lars Berglund.
Anmälan: Till mova.hebert@gmail.com från måndag 1 till fredag 5 augusti.
Avgift: Cirka 2 000 kr, exakt pris meddelas vid anmälan. Betalas till StOF:s konto pg 15 58 58-4 efter mottagen bekräftelse om plats.
Antal deltagare: 14 plus två ledare.
Resa: I två minibussar. Tid och plats meddelas vid anmälan.
Logi: Vandrarhem nära Tåkern. 
Övrigt: Tubkikare är bra att ha och handkikare nödvändig.

Onsdagsmorgon vid Ågestasjön: Vandring bland rastare och stannfåglar (A1)

Onsdag 28 september

En onsdagsvandring runt Ågestasjön i september innebär nästan alltid observationer av den majestätiska havsörnen. Under denna morgon hoppas vi också få syn på ängspiplärka, sparvhök och steglits när vi vandrar runt i området.

Samling: På parkeringen vid Ågesta ridskola kl. 07.00. För mer information, se 7 september.


Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

För deltagande i resor anordnade av StOF gäller att man är medlem i föreningen. För dagsexkursioner gäller det som står beskrivet under respektive aktivitet. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.