Årets art 2021

Årets art är en ny satsning inom föreningen. Projektet innebär att StOF under året ägnar särskild uppmärksamhet åt en art som av olika anledningar förtjänar en stund i rampljuset. Det görs genom aktiviteter, fågelskyddsarbete och artiklar i vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. År 2021 riktar vi vår uppmärksamhet mot den hotade östersjötruten.

Aktiviteter inom projektet

Aktiviteter

Den 21 maj anordnar vi en exkursion där du som är ny på trutskådning får bekanta dig med dessa fascinerande fåglar. Fler aktiviteter kan komma att anordnas. De läggs in i vårt program, som du hittar här.

Uppdatering: exkursionen den 21 maj är tyvärr inställd på grund av pandemin.

Artiklar

I vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten får vi bland annat följa den GPS-försedda silltruten Gullivers resa tur och retur till sitt vinterkvarter i Tanzania. För att få tidskriften måste du vara medlem i StOF. Det blir du enkelt här.

Fågelskydd

Silltrutar häckar gärna på tak, men vi vet inte mycket om var. Hjälp oss att samla in kunskap genom att rapportera dina observationer på Artportalen. Inkludera gärna häckningskriterier, om du ser tecken på sådana. Håll extra utkik efter färgmärkta trutar. Vi har även för avsikt livesända en silltruthäckning i vår, tillsammans med BirdLife Sverige. Det gör vi i forsknings- och utbildningssyfte. Mer information kommer här på hemsidan och sociala medier.

Foto: Mats Gothnier

Östersjötrut

Gulbenad långdistansflyttare
Östersjötrut (Larus fuscus fuscus), den underart av silltrut som förekommer hos oss, kännetecknas i vuxen ålder av sina gula ben och sammetssvarta ovansida.

Arten häckar framför allt i kolonier på trädlösa ytterskär, men också i okänd utsträckning på hustak i innerstan. Tidigt i maj lägger honan normalt tre ägg som ruvas av båda föräldrarna. Ungarna lämnar boet tidigt och blir flygga när de är omkring 40 dagar gamla. Det tar lång tid för dem att uppnå en reproduktiv ålder – vanligtvis fyra år. Födan består främst av fisk, men även daggmask och insekter står på menyn.

I juli – början av oktober flyttar östersjötruten mot varmare breddgrader. De flyttar då mot sydsydost ner till medelhavsländerna och Svarta havet, för att sedan ta sig till tropiska Afrika där de har sina vinterkvarter. Flytten tillbaka sker i mars-april. Icke-könsmogna individer tenderar att inte återvända förrän de nått vuxen ålder.

På tillbakagång under lång tid
Populationen var på kraftig tillbakagång under andra halvan av 1900-talet. Lyckligtvis har minskningen klingat av på senare år, men trots det beräknas endast 4 500 – 9 000 par finnas kvar i landet (2010). Det är oroväckande, inte minst eftersom våra svenska östersjötrutar utgör en stor del av världspopulationen (uppskattningsvis 40 % år 2005).

I rödlistan från 2020 kategoriseras underarten som sårbar. Bedömningen baserades bland annat på försämrad habitatkvalitet till följd av en försämrad havsmiljö, och negativ påverkan från konkurrens, predation och sjukdomar.

Observationer i Stockholmsområdet:

https://artportalen.se/search/sightings/taxon/205660/area/12/days/30

Kontakt

Projektgrupp:
Eva Johansson, projektledare
Per Claesson

Mailadress:
eva@swesource.com