Möteshandlingar till extra årsmöte

StOF håller ett extra årsmöte måndag den 21 augusti. Mötet hålls digitalt på Zoom. Alla medlemmar är välkomna att delta. Mer information och länk till anmälan finns i programmet som du hittar här.