Program: Januari 2022

Foto: Klas Reimers


Januari 2022

Månadsrunda med Angarngruppen: Vinterfåglar vid sjöängen (A1-2)

Onsdag 5 januari 

Angarngruppen välkomnar alla medlemmar i StOF att delta i deras månadsrundor. På årets första runda brukar vi ofta se fjällvråk, varfågel, stjärtmes och gärdsmyg. Sällsynt även berglärka och skäggmes. Steglits, grönfink, gulsparv och svartmes kan ses året om, liksom tofsmes och kungsfågel. Vill du veta mer om vilka arter som kan ses i januari, gå in på Angarngruppens hemsida www.angarngruppen.se. I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter från januari med utförlig information. Några förkunskaper krävs inte, vi hjälps åt och pratar om alla fåglar som kommer i vår väg.

Samling: Örsta f.d. naturcentrum, Angarn, klockan 08.30 (endast i januari!). Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta.

Ledare: Någon skådare i Angarngruppen är värd för dagen.

Anmälan: Ingen föranmälan. 

Avgift: Ingen avgift.

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Övrigt: Observera att vandringarna genomförs oberoende av väder och väglag! Tycker du att vandringarna är trevliga, bli gärna medlem i Angarngruppen, så stödjer du deras naturvårdsarbete i området.

Vinterskådning vid Stockholms ström (A1)

Lördag 8 januari (en motsvarande exkursion anordnas 23 januari)

Här bjuds det på klassisk vinterskådning mitt i centrala Stockholm. De öppna vattnen runt Strömmen ger goda övervintringsmöjligheter för många fåglar så som brunand, skäggdopping, vigg, storskrake och knipa. Vandringen går i lugnt tempo utmed innerstadens kajer för att få en så stor överblick av fågellivet som möjligt. Har vi turen på vår sida ser vi en havsörn segla över staden, eller en duvhök på snabb jakt efter något ätbart. 

Ledare: Lars Berglund, tel. 070-533 29 09.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Samling: Klockan 08.00 vid matningsflotten nedanför Operakällaren, avslut cirka klockan 10.30.

Övrigt: Varma kläder, matsäck och kikare är bra att ha med sig.   

Traditionsenlig skådning i ”vinterbetongen” med Rapphönan Stockholm (A2) – för tjejer  

Söndag 9 januari 

För tolfte året i rad samlas vi för att trimma öga, öra och handkikare inför resten av skådaråret. Det är perfekt att starta i ”betongen” – Stockholms innerstad. Vi besöker de platser som vi tror är bäst för dagen, kanske Tanto, Reimersholme eller något helt annat hörn i staden. Vi letar efter både vanliga och ovanliga arter, alla medverkar och hjälps åt att artbestämma det vi ser och hör. När fikasuget är som störst vid lunchtid summerar vi dagen. 

Ledare: Mova Hebert, tel. 0734-44 62 90, Susann Östergård och Gunilla Hjort.

Anmälan: Till Mova, mova.hebert@gmail.com, mellan tisdag 4 och fredag 7 januari. Ange Vinterbetongen, mobilnummer och namn.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Cirka 15.

Samling: Omkring klockan 09.00. Tid och plats meddelas via e-post kort före 9 januari. Vi håller på till cirka klockan 13.00.

Övrigt: Klä dig varmt, även så att fötterna är varma! Mer information kommer efter anmälan. 

Skådningen sker i samarbete med nätverket Rapphönan Stockholm. Var beredd på förflyttningar med SL.

Skåne i januari (B2)

Torsdag 13 januari – söndag 16 januari

Anmälningstiden har gått ut, men det kan finnas någon plats över. I så fall annonseras det ut på hemsidan.

Trut- och vitfågelskola längs Skeppsbron (B1)

Lördag 22 januari (OBS! Flyttad från tidigare datum 16/1)

Vi tittar på trutar och måsar och går tillsammans igenom art- och åldersbestämning. Vi får möjlighet att studera dräkterna på nära håll. Ta med kikare och klä dig varmt så träffas vi i ett vintrigt Stockholm. Vi går från Slussen till Strömmen längs Skeppsbron. Är det läge kan även Skeppsholmen besökas. Turen är planerad att ta cirka 2 timmar. Ta gärna med egen tubkikare.

Ledare: Dag Lanerfeldt 0708 123 234, dag.lanerfeldt@gmail.com.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Samling: Klockan 08.30 utanför Slussens T-banestation, uppgång Slussen.

Stockholmskrysset – vinterns spännande artrally

Lördag 22 januari

Stockholmskrysset återuppstår i StOF:s regi efter att ha vilat ett år på grund av pandemin. Dock blev det kanske aldrig någon riktig vila, eftersom Tyresöligan utmanade alla på ett alternativt ”coronasäkert” och miljövänligt artrally. Tolv lag med sammanlagt drygt 30 personer deltog och konceptet blev mycket uppskattat. Nu blir förra årets upplägg det officiella Stockholmskrysset år 2022. Till skillnad från tidigare års artrallyn, där man fått åka fritt i hela rapportområdet, får man med det nya upplägget endast skåda till fots från en valfri startpunkt. Artgenomgången sker sedan via videolänk i verktyget Teams. 

Regler i korthet

Laget transporterar sig till valfri plats (inom Stockholms län) på valfritt sätt. 

Arter får räknas från det att alla deltagare kommit till startplatsen och lämnat transportmedlet.

Under artrallyt är det inte tillåtet med någon form av transporthjälp. Man går till fots.

Start- och sluttid är valfri mellan klockan 00.00 och 16.30. 

En avgörande strategi blir givetvis att välja rätt lokal och en optimal start/slutpunkt!

Artgenomgång sker via Teams senare på lördagskvällen (artlistan kan givetvis även mejlas in om man inte kan vara med på genomgången). 

Vi väljer detta upplägg i år då det är miljövänligt och för att det var mycket uppskattat av de som var med 2021. En annan orsak är att det är mer ”corona-anpassat”, vilket är bra då vi i dagsläget inte vet hur pandemiläget ser ut i januari. En artikel om 2021 års alternativa artrally finns i FiSt nummer 1 2021. 

Anmälan: Anmäl laget till Malin, tel. 0708-292717 eller malin.lofgr@gmail.com senast 19 januari. Det finns också en Facebookgrupp för artrallyt med lite snack och kommentarer från tidigare rallyupplagor: Stockholmskrysset – StOF:s årliga artrally.

Tid: Frivillig starttid, sluttid senast 16.30

Vinterskådning vid Stockholms ström (A1)

Söndag 23 januari
Här bjuds det på klassisk vinterskådning mitt i centrala Stockholm. De öppna vattnen runt Strömmen ger goda övervintringsmöjligheter för många fåglar så som brunand, skäggdopping, vigg, storskrake och knipa. Vandringen går i lugnt tempo utmed innerstadens kajer för att få en så stor överblick av fågellivet som möjligt. Har vi turen på vår sida ser vi havsörn segla över staden, eller en duvhök på snabb jakt efter något ätbart. 

Ledare: Mova Hebert, tel. 0734-44 62 90.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Samling: Klockan 08.00 vid matningsflotten nedanför Operakällaren, avslut cirka klockan 10.30.

Övrigt: Varma kläder, matsäck och kikare är bra att ha med sig.   

Vinterfåglar inpå knuten – ett nationellt evenemang

Fredag 28 januari – måndag 31 januari 

Delta i BirdLife Sveriges årliga evenemang som handlar om att räkna gästerna på din eller någon annans fågelmatning! Det finns också bemannade matningar i vårt rapportområde:

– StOF: bemannar Isbladsmatningen nära Isbladskärret på Djurgården lördag 29 januari mellan klockan 09.00 och 12.00, där Svante Söderholm välkomnar. Isbladsmatningen ligger vid Tsunamimonumentet och nära busshållplats Thielska galleriet (buss 67). Du får gärna hjälpa till atträkna arter och antal. 

– Angarngruppen kommer att bemanna fågelmatningen vid Skesta hage under söndagen, för exakta tider och information om resväg se www.angarngruppen.se. 

För information om fler bemannade matningar under räkningshelgen, se StOF:s hemsida, www.stof.nu, när det närmar sig. Vi försöker lägga in alla vi får information om. 

Inrapportering sker via BirdLife Sveriges hemsida för Vinterfåglar inpå knuten, www.vinterfaglar.se, per brev eller via BirdLife Sveriges app Vinterfåglar inpå knuten. Att räkningen pågår även fredag och måndag beror på att även skolor och förskolor ska kunna delta.

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.