Digitalt medlemsmöte för information om Kedjan den 18 januari

Digitalt medlemsmöte för information om Kedjan den 18 januari

Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet 2024 att föreningen ska ansluta sig till den så kallade Kedjan. Med anledning av detta bjuder styrelsen in till ett digitalt medlemsmöte den 18 januari kl 19:30 för fördjupad information och frågestund tillsammans med Kjell Carlsson från BirdLife.

Det finns även information om Kedjan och styrelsens förslag på sid 13 i Fåglar i Stockholmstrakten nr 4 2023, samt i sammanställningen nedan.

Anmälan till mötet görs via denna länk: https://bok.ai/p8JytK