Tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten (”Fisten”) söker ny formgivare/layoutare

Tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten (”Fisten”) söker ny formgivare/layoutare

Formgivaren av vår medlemstidning Fåglar i Stockholmstrakten (Fisten)
slutar efter många år och vi söker därför en efterträdare.

Tidningen görs i dag i programmet InDesign. Väl utarbetade mallar finns.
Men det finns självklart också möjlighet att utveckla utseendet på vår
tidning. Du kommer framför allt att arbeta tillsammans med redaktören
som du får materialet ifrån. Tidningen utkommer fyra gånger per år, så
din insats kommer att kräva ca 10-20 timmar fyra gånger per år.

Uppdraget är ideellt precis som alla våra uppdrag inom StOF. Ta chansen
att göra en rolig och meningsfull insats i föreningen och få
skådarvänner på köpet!

Hör av dig till StOF:s styrelse på mejl: stof@stof.nu eller till
ordförande Eva Johansson på 079-335 42 34.