Årets art 2022

Årets art är en satsning inom föreningen som startade 2021. Projektet innebär att StOF under året ägnar särskild uppmärksamhet åt en fågelart som av olika anledningar förtjänar en stund i rampljuset. Det görs genom aktiviteter, fågelskyddsarbete och artiklar i vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. Årets art 2022 är tjäder.

Aktiviteter inom projektet

Aktiviteter

Den 2 mars anordnar vi en gratis utbildning om tjäder, som i ett första steg anordnas via Zoom den 2 mars kl. 19.00.

Vill du lära dig mer – och ingå i StOF:s nya tjädergrupp?

Under hösten blir det sedan speciella Årets art-aktiviteter.  

Artiklar

I vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten berättar vi under året om tjädern ur olika perspektiv – allt från hur man kan få se, eller hitta spår av, tjäder till fågelns roll i folktron. För att få tidskriften måste du vara medlem i StOF. Det blir du enkelt här.

Rapportera!

Det är viktigt att du som gör tjäderobservationer i Stockholms rapportområde lägger in dina obsar i Artportalen. Alla fynd som rapporteras med något häckningskriterium kommer att döljas publikt, på samma sätt som för andra potentiellt känsliga arter.

Tjäderhanne på spelplatsen

Foto: Mats Grahn

Tjäder

Skogsfågel med speciella miljökrav

Tjädern är nog mest känd för tupparnas spektakulära beteenden när de under april-maj samlas på speciella spelplatser, dit sedan hönorna kommer för att välja en eller ibland flera tuppar att para sig med. Hönorna brukar dyka upp på spelplatserna under sista veckan av april och besöker dem fram till mitten av maj.

Tjäderspelplatserna är ofta belägna på en liten höjd med gles tallskog som kan erbjuda en fri siktlinje på cirka 150 meter. Dessa arenor används ofta år efter år och kan alltså attrahera tuppar och hönor under många tjädergenerationer.

Allt fler övergivna spelplatser

Ett av de tydligaste tecknen på att tjädern har blivit allt ovanligare sedan åtminstone 1950-talet i våra skogar är att antalet övergivna spelplatser har ökat och antalet deltagande tuppar och hönor på de platser som finns kvar har blivit färre. De främsta skälen till tjäderns minskning i vårt område är troligtvis landskapets fragmentering, orsakad av utbyggnad av vägar och bebyggelse, och i viss mån intensivare skogsbruk.

Tjädern kan definitivt betraktas som en regionalt hotad art precis som orren trots att båda arterna bedöms som livskraftiga i den senaste nationella rödlistan, som publicerades 2020.

Observationer i Stockholmsområdet:

https://www.artportalen.se/ViewSighting/SharedSearch?storedSearchId=8295&identifier=04BD9890

Kontakt

Projektgrupp:
Eva Johansson, projektledare
Per Claesson

Mailadress:
Eva Johansson