Årets art – arkiv

Projekt Årets art

Årets art presenterades som projekt inom föreningen år 2021. Sedan dess har föreningen valt ut en art att lyfta fram lite extra varje år. Arten uppmärksammas till exempel genom aktiviteter, inventeringar, föreläsningar och artiklar i StOFs tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. Den aktuella Årets art presenteras på en egen sida under Fågelskydd på hemsidan. Här hittar du länkar till tidigare års sidor.

Dekalerna är framtagna av Paolo Sangregorio.