Fågelskådning

Stockholmsområdet har många fina fågellokaler. Inom föreningens verksamhetsområde – Stockholms län utom Norrtälje – finns allt från ett stort skärgårdsområde till Tyresta nationalpark, fågelsjöar som Angarnssjöängen och Ågesta samt hotspots i innerstaden. Hit hör bland annat Kungliga Nationalstadsparken, Strömmen och Skinnarviksberget, ”Skinkan”. Förutom de mest kända fågellokalerna presenterar vi i varje nummer av vår tidskrift under vinjetten ”Värt en omväg” en mindre känd fågellokal i Stockholmsområdet som dock är väl värd ett besök. Vi anordnar exkursioner till ett flertal av lokalerna, se vidare sidan Program.

Vi kommer under den närmaste tiden att presentera en rad lokaler på den här sidan.