Baltic Wings

StOF var huvudprojektledare för det EU-stödda projektet turismutvecklingsprojektet Baltic Wings, som slutredovisas våren 2021. Läs mer på projektets hemsida.