Årets art 2024

Årets art är en satsning inom föreningen som startade 2021. Projektet innebär att StOF under året ägnar särskild uppmärksamhet åt en fågelart som av olika anledningar förtjänar en stund i rampljuset. Det görs genom aktiviteter, fågelskyddsarbete och artiklar i vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten.

Årets art 2024 är storlom. Storlommen är kanske inte en typisk Stockholmsarten, men den finns i näringsfattiga sjöar i skogarna runt Stockholm och ibland också i närmare anslutning till bebyggelse såsom på Norra Järvafältet och Källtorpssjön. Med sin spolformade kropp och fötter placerad långt bak på kroppen är den anpassad för ett liv i vatten. Storlommen är i stället desto klumpigare på land och tar sig mödosamt fram till fots.


På långt håll kommer den inte helt till sin rätta i sin svartvita fjäderdräkt. På närmare håll är den ett under i skarpa färger och symmetriska mönster. Men kanske är det lommens stämningsfulla läte som är dess signum. Få saker ger samma genuina vildmarkskänsla som storlommens sång.

Under året är förhoppningen att ni medlemmar ska hjälpa till öka kunskapen om storlommens förutsättningar i vår region. Med hjälp av inventeringar i era hemmasjöar kanske vi kan få några svar på vad som påverkar storlommarnas häckningsframgång och därigenom försöka att hjälpa arten genom riktade naturvårdsåtgärder. Ni är alla välkomna att hjälpa till.

Aktiviteter inom projektet

Aktiviteter

Den 8 april kl. 18.00 kommer Mats Eriksson, samordnare för Projekt Lom, till StOF:s innekväll på Viktor Rydbergs gymnasium. Projekt Lom har pågått i 30 år och är idag en arbetsgrupp inom BirdLife Sverige. Mats kommer bland annat att berätta storlommens häckningsutfall och projektets inventeringsmetodik, Är du Intresserad av att hjälpa till och inventera dina hemmasjöar är det är en kväll du inte får missa. 

Artiklar

I vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten 2024:1 berättar vi

För att få tidskriften måste du vara medlem i StOF. Det blir du enkelt här.

Rapportera!

Storlommen häckar i näringsfattiga sjöar runt Stockholm, men vi känner inte till alla lokaler. Hjälp oss att samla in kunskap genom att rapportera dina observationer på Artportalen. Inkludera gärna häckningskriterier, om du ser tecken på sådana.
Mer information kommer här på hemsidan och sociala medier.

Storlom

Foto: Thomas Wester

Storlom

Uppskattningsvis finns det 5 500 – 7000 par storlom i Sverige och arten bedöms var livskraftig. Men situationen ser olika ut i olika delar av landet. Projekt lom har i 30 år genom frivilligt inventeringsarbete genomfört årliga bedömningar av bland annat storlommens häckningsutfall.

Ungproduktionen har redan från det att inventeringen inleddes varit bland de lägre i Sverige i östra Svealand. Dessvärre verkar även den långsiktiga trenden vara negativ. Orsakerna till nedgången är inte säkerställd, men mycket tyder enligt projektets slutsatser på att det i första hand är händelser under ruvning som har påverkat ungprodukten. Tänkbara förklaringar kan då vara ökat predationstryck, störningar från bad, båtliv och fiske eller att bon övergetts till följd av stigande vattennivåer efter kraftiga regn under ruvningsperioden.

Observationer i Stockholmsområdet i Artportalen


Kontakt

Projektgrupp:
Per Claesson

Eva Karlsson