Kontakt

Kontakta oss gärna om du har tips som kan vara relevanta för vårt arbete eller om du har frågor kring hur vi jobbar.

Sammankallande: Sören Lindén
[email protected]

Fågelskyddskommittén

Fågelskyddskommittén ansvarar för föreningens arbete med riktade skyddsåtgärder för hotade arter och deras livsmiljöer. Detta görs bland annat genom inventeringar, övervakning av exploateringsplaner, och kunskapsspridning. Kommittén skriver även remissvar över myndighetsbeslut om fågelskyddsärenden. Medlemmarna i kommittén utses av StOFs styrelse och är idag fem till antalet.

Foto: Fredrik Anmark

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3