Program: April 2022

Foto: Klas Reimers


April 2022

Onsdagsmorgon vid Ågesta: Premiär för vårens vandringar (A1)

Onsdag 6 april

Lasse Lööv från Södertörns Fågelklubb fortsätter traditionen med fågelvandringar på onsdagsmorgnar vid Ågesta, och StOF-medlemmar är välkomna att följa med. Vandringarna brukar pågå 3-4 timmar. Under vårens åtta morgonvandringar följer vi hur fågellivet förändras från vecka till vecka på en av de bästa och mest lättillgängliga fågellokalerna söder om stan. Inga speciella kunskaper behövs, vi pratar om alla fåglar vi ser. Tubkikare kan vara bra att ha, men är inte nödvändig. På vårens första vandring är sädesärlorna på plats liksom skrattmåsarna, och vi bör se en del sträckande gäss och rovfåglar. Dessutom är det gott om änder i sjön.
Ledare: Lasse Lööv, tel. 070-713 21 45.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen.
Antal deltagare: Ingen begränsning. 

Samling: Klockan 06.00 på parkeringen vid Ågesta ridskola. Orkar du inte upp till klockan 06.00 kan du komma senare och leta rätt på oss på södra sidan av sjön där vi normalt kommer att hålla till. Buss 833 mot Vidja går från Farsta strand till hållplatsen Ågesta Gård där du ska kliva av (obs! ej hållplatsen före, som heter Ågesta Friluftsgård). Kolla busstiderna på www.sl.se, när detta skrivs är vårens tidtabell inte klar. 

Övrigt: Eventuella inställda turer kommer att annonseras på Södertörns Fågelklubbs hemsida, www.sfk.name

Månadsrunda med Angarngruppen: Svarthakedopping och trädlärka på plats (A1-2)

Onsdag 6 april 

I april ses ofta salskrakar och spetsbergsgäss som ännu inte har dragit vidare. En hel del änder samlas och man vet aldrig om någon lite ovanligare art kan dyka upp. Exempel på nyanlända häckande arter är svarthakedopping och trädlärka. Några lite mer sällsynta gäster som har setts här och som vi spanar efter är mindre sångsvan, alfågel, kungsörn, strandskata, skräntärna och svarthakad buskskvätta.

Samling: Klockan 07.30 vid Örsta. Vill du veta mer om vilka arter som kan ses i april, gå in på www.angarngruppen.se. I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter från månaden.

För ytterligare information, se 5 januari.

Följ vårsträcket från Skinnarviksberget, mitt i ”betongen” – morgon (A1)

Onsdag 6 april

Häng med och möt våren från Stockholms innerstads bästa utsiktspunkt! Nu är vårsträcket igång med finkar och trastar, inklusive dubbeltrast, men även mycket annat kan dyka upp med lite tur. Exempel på andra arter som årligen ses från berget vid denna tid är sädgås, ormvråk, skogssnäppa, storspov och brun kärrhök. Inga speciella kunskaper behövs, vi pratar om alla fåglar vi ser.

Ledare: Johan Lind, tel. 0702-03 15 60.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Samling: Klockan 06.00 vid masten högst uppe på ”Skinkan”. Avslutning cirka klockan 09.00 eller när sträcket har avtagit. 

Övrigt: Tubkikare kan vara bra att ha, men är inte nödvändig.

INSTÄLLT! Innekväll Ian Henshaw – Ringmärkning

Inställt på grund av sjukdom. Denna populära aktivitet flyttas istället till längre fram i höst. Vi ber att få återkomma med detaljerad information.

Torsdag 7 april
Ian Henshaw som arbetar på Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, berättar om deras arbete och hur man använder resultaten i forskningen. Vi kommer bland annat att få höra om flyttfåglars fantastiska resor, hur märkningen går till och vilka olika metoder man använder sig av. Ian bjuder på berättelser om rekord och spännande återfynd. Vad gör man till exempel om man hittar en ringmärkt fågel? Hur blir man ringmärkare? Det och mycket mer får vi svar på under innekvällen med Ian Henshaw. 

Anmälan: Man måste boka plats via denna länk https://bok.ai/aU8Cls OBS: Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.

Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan). Någon från StOF möter upp i entrén och anvisar exakt lokal inne i skolan.

Tid: Klockan19.00-21.00 (Entré från 18.30)
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), gratis för deltagare under 18 år.

Upplev de fina vårfågellokalerna vid Svartsjö (A1)

Söndag 10 april 
Gemensamt besöker vi Svartsjö slottspark, tornet vid Svartsjöviken och Svartsjö Dämme. Vi i Mälaröarnas Ornitologiska Förening bjuder på alla våra knep och bästa ställen för att StOF:s medlemmar ska få en så bra introduktion som möjligt till området, eller bara en härlig vårpromenad med många fåglar för de som redan varit där. Fika under turen är självklart, så ta med en termos med varm dryck och tilltugg.

Ledare: Peter Gråd, tel. 070-561 46 55.
Anmälan: Till Peter, peter.m.grad@gmail.com mellan måndag 21 mars och tisdag 5 april.Ange Svartsjö, mobilnummer och namn.
Antal deltagare: Maximalt 15.  
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis.
Samling: Klockan 07.00 på parkeringen vid Svartsjö slott.
Resväg: Buss från Brommaplan, se www.sl.se.

Onsdagsmorgon vid Ågesta: Dags för fler rovfåglar (A1)

Onsdag 13 april

Vårens andra vandring med Lasse Lööv från Södertörns Fågelklubb. Vi hoppas få syn på nyanlända vadare, kanske framför allt de ståtliga storspovarna som ofta rastar vid Ågesta runt denna tid. Observationer av rovfåglar är också ett mål för dagens vandring och har vi tur sveper någon tidig falk förbi. Brun kärrhök har med stor sannolikhet anlänt. 

Samling: Klockan 06.00 på parkeringen vid Ågesta ridskola. Det går också att ansluta senare. 

För ytterligare information, se 6 april.

Vårfåglar vid Sandemars strandängar (A1) 

Söndag 17 april 

Det vackra kustlandskapet i Sandemar är en bra plats att möta nyanlända vårfåglar på. Över strandängarna fladdrar vipor medan större strandpipare och enkelbeckasiner går och födosöker. Lärksång och duvflockar brukar förgylla luftrummet, liksom gäss och änder. Säkert ser vi också någon havsörn under exkursionen.

Ledare: Mats Grahn, tel. 070-650 02 54.

Anmälan: Till Mats, mats.grahn1@gmail.com mellan måndag 4 april och fredag 8 april. Ange Sandemar, mobilnummer och namn.

Antal deltagare: 20.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Samling: Klockan 08.00. Beräknat avslut cirka klockan 13.00. Samlingsplats och övrig information ges vid besked om plats. 

Lämplig resväg: Pendeltåg till Handen och buss 839 därifrån (i riktning Smådalarö) till Svärdsnäsviken (obs! hållplatsen före Sandemars slott).

Onsdagsmorgon vid Ågesta: Första sångarna tar ton (A1)

Onsdag 20 april

De första sångarna dyker upp, liksom ett antal vadare som anländer från de norrländska myrarna. Hackspettarna trummar, tärnor och svalor gör entré och vi spanar och artbestämmer gemensamt allt vi ser.
Samling: Klockan 06.00 på parkeringen vid Ågesta ridskola. Det går också att ansluta senare.

För ytterligare information, se 6 april.

Torsdagsvandring med doppingar och småfågel vid Kyrksjön – kväll (A1) 

Torsdag 21 april

Kyrksjön bjuder på olika biotoper, vilket attraherar många olika sorters fåglar. Vi förväntas bland annat få se svarthakedopping, smådopping och skäggdopping. Utmed promenadvägen runt sjön finns häckande mindre hackspett, stenknäck, gärdsmyg, trädkrypare och stjärtmes. En sparv- eller duvhök kan absolut tänkas flyga förbi på jakt efter ett byte runt sjön. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg. Vandringen pågår i en och en halv timme.  

Ledare: Eva Johansson, tel. 0739-354 234, eva@swesource.com
Anmälan:Ingen föranmälan.  

Antal deltagare: Ingen begränsning.

Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), skådare under 18 år deltar gratis. 

Samling: Klockan 18.00 på parkeringen mitt emot Ängby IP, Vultejusvägen. Tunnelbana: Grön linje till Ängbyplan och cirka 1 km promenad norrut, alternativt buss 117 till hållplats Vultejusvägen och cirka 500 m promenad söderut. 

Upplev fågellivet vid Strandstuviken – Oxelösund (B2)

Söndag 24 april

Nyköpingstrakten har flera fina fågellokaler och en av de bästa är Strandstuviken. Det är ett naturreservat strax sydost om staden, med betade strandängar och ett fint fågeltorn. Nu anordnar StOF för första gången en exkursion hit. Under våren rastar änder och vadare här och rariteter som tereksnäppa och tuvsnäppa har setts. Bland häckfåglarna finns gravand, vitkindad gås och mindre strandpipare. Viken är också en säker rastplats för skräntärnor. I området finns flera intressanta lokaler, som Femörehuvud och Branäs våtmark utanför Oxelösund, som besöks i mån av tid.

Ledare: Mova Hebert, tel. 0734-44 62 90 och medledare.

Anmälan: Till Mova, mova.hebert@gmail.com, från fredag 8 april till torsdag 14 april. Ange Strandstuviken, mobilnummer och namn.

Avgift: Ingen avgift, förutom att bilförarna ersätts av passagerarna.

Antal deltagare: Maximalt 20, men vi måste ha match mellan bilförare och passagerare. 

Samling: Klockan 06.00 på överenskommen plats som meddelas vid anmälan.

Övrigt: Tubkikare är bra att ha och handkikare är nödvändig. Ta med varma kläder och matsäck.

Onsdagsmorgon vid Ågesta: Bra fart på vadarna (A1)

Onsdag 27 april

Nu är ännu fler vadare här, och vi bör se och höra rödbena, grönbena, gluttsnäppa och svartsnäppa.Vi får säkerligen även syn på någon ståtlig rovfågel så som lärkfalk, brun kärrhök eller havsörn. 

Samling: Klockan 06.00 på parkeringen vid Ågesta ridskola. Det går också bra att ansluta senare. 

För ytterligare information, se 6 april.


Fågelskådning för barn vid Kyrksjön – kväll (A1)

Torsdag 28 april

Den här aktiviteten riktar sig till barn i åldrarna 7–11 år. Vi går en sväng vid Kyrksjön, tittar på och pratar om de fåglar som kommer i vår väg. Föräldrar är välkomna att följa med. Ta med något smått och gott att äta, så fikar vi tillsammans ute på bryggan medan vi tittar på fåglarna på vattnet i tubkikaren. Ett mindre antal kikare finns att låna. Vi är ute cirka 2 timmar.

Ledare: Eva Johansson, tel. 0793-354 234, eva@swesource.com.

Anmälan: Ingen föranmälan.

Avgift: Ingen avgift. 

Samling: Klockan 18.00 på parkeringen mitt emot Ängby IP, Vultejusvägen. Tunnelbana: Grön linje till Ängbyplan och cirka 1 km promenad norrut, alternativt buss 117 till hållplats Vultejusvägen och cirka 500 m promenad söderut. 

Övrigt: Ta med kikare och fågelbok/app om du har. Klädsel efter väder. 

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.