Program: November 2023

Foto: Thomas Wester

Föreningen erbjuder såväl kortare exkursioner som helgturer, längre resor till både nya och klassiska resmål samt innekvällar med intressanta teman och föreläsare. En del av aktiviteterna anordnas i samarbete med lokala fågelföreningar i Stockholmsområdet och nätverket Rapphönan Stockholm. Ungdomskommittén anordnar ungdomsaktiviteter tillsammans med Fältbiologerna Stockholms Fågelklubb. Vi har även ett par aktiviteter som passar yngre barn/familjer. Dessa aktiviteter ger fina tillfällen att träffa och lära känna andra barn och unga med fågelintresse i Stockholmstrakten!

Följ med och njut av fina fågelupplevelser tillsammans med andra fågelskådare och upptäck nya, spännande fågellokaler!

Innekvällarna är så populära att vi måste ha föranmälan, så att vi inte överskrider antalet tillåtna personer i lokalen. Länk till anmälan finns vid aktuell programpunkt. Även till ungdomsaktiviteterna anmäler man sig via länk.

Många fina fågelupplevelser väntar!


Månadsrunda med Angarngruppen: Spana efter vinterfåglar (A1)

Onsdag 1 november

Hösten har snart passerat och skådningen i november går i vinterns tecken. Kylan är på ingång och många av de arter som vanligtvis ses på månadsrundorna har lämnat Sverige för varmare breddgrader. Arter som kan dyka upp i november är exempelvis stjärtand, fjällvråk, mindre/större korsnäbb och spetsbergsgås. Varfågeln visar förhoppningsvis upp sig och ger goda möjligheter till läckra närobsar. Månadsrundan anordnas av Angarngruppen, www.angarngruppen.se. Medlemmar i StOF är välkomna.

Ledare: Information finns på www.angarngruppen.se.
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 07.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta

Övrigt: Tycker du att vandringarna är trevliga, bli gärna medlem i Angarngruppen. På så sätt stödjer du gruppens viktiga naturvårdsarbete i området!

Vinterfåglar på Mörkö (A1)              

Söndag 5 november

Följ med till vackra Mörkö och skåda vinterfåglar! I november har flyttfåglarna lämnat våra marker – men det finns en skara spännande övervintrare och vintergäster att beskåda i stället. Vi hoppas få se fjällvråk och varfågel som under november börjar inta sina vinterrevir. Andra arter som vi har chans att få se under senhösten är blå kärrhök, vinterhämpling och snösparv. Havsörnen glider med stor sannolikhet förbi över oss, och så letar vi efter dykandsflockar i vattnen runt Mörkö. Salskrake, bergand och brunand är några av arterna vi spanar efter. Vid denna årstid är det glesare med fågel, men rätt vad det är så kan något roligt dyka upp.

Ledare: Petter Kylefors, tel. 070-735 66 23.
Anmälan: Till petter.kylefors@gmail.com. från måndag 16 till söndag 22 oktober. Ange: Mörkö, namn, mobilnummer och adress och om du kan ställa upp med bil.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr. Betalas kontant eller med Swish 123 457 8258. Vid samåkning delas 25 kr/mil mellan alla i bilen.
Samling: Kl. 08.00 vid Stuvsta pendeltågsstation.
Antal deltagare: Max 11 deltagare i tre bilar, bilförare kan få förtur.

Vandring med tjäder i fokus – Tyresta Nationalpark (A2)

Lördag 11 november

Vi vandrar i nordvästra delen av nationalparken och lär oss mer om tjäder. Vi letar spår och rör oss i de områden vi vet att tjäder brukar vistas i. För att se själva fågeln ska vi ha mycket tur, men vi hoppas givetvis att turen är med oss under denna exkursion. Tjäderexperten Ulf Gyllensten leder vandringen och berättar mer om denna märkliga och mäktiga fågel.

Ledare: Ulf Gyllensten
Anmälan: Naturum Tyresta (Googla på Naturum Tyresta och sök rätt på denna exkursion i deras program).
Avgift: 150 kr, som betalas på Naturum innan samling.
Samling: Kl. 10.00 vid Naturum, dit vi återkommer ca kl. 14.00.
Antal deltagare: Max 25.

Övrigt: Ta med fika, varma vattentäta skodon och kläder efter väder. Handkikare är ett måste! Vi går i delvis kuperad terräng, varför god kondition krävs.

Samarrangemang med Stiftelsen Tyrestaskogen.

Heldag på södra Södertörn (A1)

Söndag 12 november

Vi besöker kända lokaler på Södertörn som Östra Styran, Berga ängar, Alhagen och Torö. Tillgången på fågel vid denna årstid kan variera, men vi kan förvänta oss att få se många av de arter som stannar i sitt revir året runt. Det kan också finnas strykfåglar som besöker våra trakter vid den här årstiden. Vem vet, tillsammans kan vi kanske hänga in någon mer ovanlig fågel? Läs mer om Östra Styran i “Värt en omväg” i FiSt nummer 1 2020 och Alhagen i “Värt en omväg” i nummer 4 2018.

Ledare: Lars Berglund, tel. 070-533 29 09.
Anmälan: Till lasse.s.berglund@gmail.com från måndag 30 oktober till söndag 5 november. Ange: Södertörn, namn, mobilnummer och adress (för samordning av bilar). Meddelande om plats erhållits fås via e-post snarast efter sista anmälningsdagen.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr. Betalas kontant eller med Swish 123 457 8258. Vid samåkning delas 25 kr/mil mellan alla i bilen.
Antal deltagare: 11 personer plus ledare. Bilförare med bil kan få förtur.
Samling: Kl. 06.15 på plats som meddelas i bekräftelsemejlet. Avfärd kl. 06.30.
Resa: I tre personbilar.

Innekväll: Kenneth Olausson – Angarnssjöängen, en av Stockholms läns finaste fågellokaler

Onsdag 29 november

Under pandemiåren bestämde sig Kenneth Olausson för att följa fågelåret vid Angarnssjöängen. Det blev många bilder och mycket funderingar kring fågellivet i en sjöäng. Under den här innekvällen berättar han och visar bilder utifrån sina upplevelser och erfarenheter. Många fina bilder utlovas.
Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan).

Anmälan: Förbokning krävs och det gör du via denna länk.
OBS! Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.
Tid: Kl. 19.00 – 21.00.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (Swish 123 457 8258).
Gratis för deltagare under 18 år.

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.