Program: Oktober 2023

Foto: Thomas Wester

Föreningen erbjuder såväl kortare exkursioner som helgturer, längre resor till både nya och klassiska resmål samt innekvällar med intressanta teman och föreläsare. En del av aktiviteterna anordnas i samarbete med lokala fågelföreningar i Stockholmsområdet och nätverket Rapphönan Stockholm. Ungdomskommittén anordnar ungdomsaktiviteter tillsammans med Fältbiologerna Stockholms Fågelklubb. Vi har även ett par aktiviteter som passar yngre barn/familjer. Dessa aktiviteter ger fina tillfällen att träffa och lära känna andra barn och unga med fågelintresse i Stockholmstrakten!

Följ med och njut av fina fågelupplevelser tillsammans med andra fågelskådare och upptäck nya, spännande fågellokaler!

Innekvällarna är så populära att vi måste ha föranmälan, så att vi inte överskrider antalet tillåtna personer i lokalen. Länk till anmälan finns vid aktuell programpunkt. Även till ungdomsaktiviteterna anmäler man sig via länk.

Många fina fågelupplevelser väntar!


Månadsrunda med Angarngruppen: Skådning i vacker höstskrud

Onsdag 4 oktober

Följ med på oktober månads skådarrunda omgiven av höstens intensivt vackra färger. Många av de fågelarter som observeras runt denna tid är på väg söderut till sina vintervisten. Vi spanar efter både rastande och förbiflygande arter, exempelvis törnskata och lärkfalk. Storskrake, varfågel och fjällvråk hör till de arter som ofta kan ses vid Angarnssjöängen så här års. Månadsrundan anordnas av Angarngruppen, www.angarngruppen.se. Medlemmar i StOF är välkomna.

Ledare: Information finns på www.angarngruppen.se.
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 07.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta

Övrigt: Tycker du att vandringarna är trevliga, bli gärna medlem i Angarngruppen. På så sätt stödjer du gruppens viktiga naturvårdsarbete i området!

Hjälstaviken – dagstur till en av Sveriges bästa fågelsjöar (A1)

Lördag 7 oktober

Följ med till den mest artrika fågelsjön i Stockholms närhet! Hjälstavikens grunda vatten med tillhörande strandängar och betesdjur lockar till sig många spännande fågelarter. I oktober rastar mängder av vadare, gäss och änder. Vi söker igenom de stora gåsflockarna för att se om det finns något spännande där, som exempelvis fjällgås eller spetsbergsgås. Den här tiden på året passerar också många andra arter, som blå kärrhök, fjällvråk och pilgrimsfalk. Vi tittar och lyssnar efter skäggmesar i vassarna.

Ledare: Eva Karlsson och Erik Roos.
Anmälan: Till eva.karlsson@stof.nu från måndag 25 till lördag 30 september. Ange Hjälstaviken, namn, mobilnummer, adress och om du har tillgång till bil.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr. Betalas kontant eller med Swish 123 457 8258. Vid samåkning delas 25 kr/mil mellan alla i bilen.
Antal deltagare: Max 14 plus 2 ledare, under förutsättning att det finns plats i bilar för alla.
Samling: Samåkare träffas på överenskommen tid och plats, som meddelas efter samordning. Vi beräknar att anlända till Hjälstaviken vid 7-tiden på morgonen.

Övrigt: Tubkikare är bra att ha och handkikare nödvändig.

Onsdagsmorgon Hösthelg på Landsort – med besök på fågelstationen (A2)

Lördag 7 till söndag 8 oktober

I år erbjuder StOF återigen en tur till Landsort med övernattning. På båtresan från Torö spanar vi efter sjöfågel och rovfåglar. Efter att vi checkat in skådar vi på södra udden samt gör ett besök på fågelstationen, där vi får en guidning av verksamheten. Vi tar också en promenad till norra udden och lyssnar efter spännande tättingar. På söndagen spanar vi efter sträckande änder, gäss, doppingar och rovfåglar från södra udden. Kanske rastar ugglor på ön, eller någon ovanlig tätting? Vi skådar också bland klippskrevorna runt fyren och inne i byn.

Ledare: Mova Hebert, tel. 0734-44 62 90 och Gunilla Hjorth.
Anmälan: Till mova.hebert@gmail.com från måndag 4 till söndag 10 september. Ange Landsort, namn och mobilnummer.
Avgift: Cirka 750 kr (450 kr för ungdom) betalas enligt anvisningar vid bekräftelse av plats, då även exakt pris anges. I priset ingår övernattning på vandrarhemmet samt guidningen på fågelstationen. Eventuellt överskott går till Landsorts Fågelstation. Pris för båtresan till Landsort tillkommer. 
Antal deltagare:  Max 16 personer.
Resa: Båt avgår från Ankarudden kl. 10.00. Information om hur du tar dig dit får du vid anmälan.
Mat: Ta med så att det räcker till två fältluncher, en middag och en frukost. Termos och fika är också bra att ha med!
Logi: I dubbelrum på Landsorts vandrarhem.

Övrigt: Vi går i delvis oländig terräng. Ta med varma kläder, bra skor och handkikare! Tubkikare rekommenderas. Vi rekommenderar dessutom att du blir medlem i Föreningen Landsorts Fågelstation, för mer info, se www.landsort-birds.se

Havsfågel och sträckande flyttfåglar i Halland och på Västkusten (B2)

Fredag 13 oktober till måndag 16 oktober (OBS! Nya datum på grund av banarbete)

Den här resan är planerad utifrån möjligheterna att skåda havsfågel kombinerat med att sydsträcket av vadare, rovfåglar och tättingar fortfarande pågår. Skådningen förlägger vi huvudsakligen till olika lokaler längs Hallandskusten. Grundtanken är att vi ska skåda så mycket som möjligt och transportera oss så lite som möjligt. Blåser det någorlunda från sydväst kan vi hoppas på havssula, stormfågel, tretåig mås, storlabb, grålira och i allra bästa fall någon alkekung eller lunnefågel. Någonstans längs kusten ska vi säkert kunna hitta toppskarvar. I oktober kan vi förvänta oss nordliga arter på sträck eller sådana som redan nått sina vinterkvarter. Vi letar också efter arter som fjällvråk, stenfalk, berglärka, ringtrast och vinterhämpling.

Ledare: Lars Berglund och Erik Jonsson. 
Anmälan: Till lasse.s.berglund@gmail.com från måndag 28 augusti till söndag 3 september. Ange Halland, namn och mobilnummer.
Avgift: Cirka 4 000 kr (ungdom 3 500 kr), betalas enligt anvisningar vid bekräftelse av plats, då även exakt pris anges. I priset ingår transport och logi.
Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplatser) plus två ledare.
Resa: Med tåg på fredagsmorgonen till Göteborg C, där vi byter till två minibussar. Åter till Stockholm C måndag kväll.
Logi: Inkvartering i dubbelrum på vandrarhem i Halland. Ta med egna lakan.

Övrigt: Tubkikare är obligatoriskt. Räkna med tidiga morgnar och sena kvällar. Övrig information, inklusive tider för tågresan, fås då meddelande om plats bekräftats. 

Innekväll: Caroline Kling – talltitan, krav på naturvårdsåtgärder för en hotad art

Tisdag 17 oktober

För inte så länge sedan var talltitan en av Sveriges vanligaste fåglar. Nu står den på rödlistan. I Stockholmstrakten har vi fortfarande kvar talltitan i de gröna kilarna, och de senaste åren verkar den till och med göra försök att etablera sig inne i Nationalstadsparken.
Forskare letar efter orsakerna till den kraftiga nedgången, och Caroline Kling, som har skrivit en uppsats i ämnet vid Stockholms Universitet, berättar om vad man vet hittills. Vilken naturvård behövs i parken och vad krävs för att den ska överleva i våra skogar och ha en chans att återhämta sig?

Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan).
Anmälan: Förbokning krävs, gör via denna länk.
OBS! Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.
Tid: Kl. 19.00 – 21.00.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (Swish 123 457 8258). Gratis för deltagare under 18 år.

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.