Snabbguide program 2024

Juli

3 Månadsrunda med Angarngruppen

15–21 Anmälan Södra Skåne (30/8–2/9)

29–2/8 Anmälan Helgtur till Tåkern och Svartåmynningen (20–22/9)

29–4/8 Anmälan Västergötlands pärlor (13-16/9)

Augusti

7 Månadsrunda Angarngruppen

26–1/9 Anmälan Halland och Västkusten (11–14/10)

30–2/9 Södra Skåne

31–4/9 Anmälan Höstfåglar i Sandemar (8/9)

September

2–7 Anmälan Dagstur till Hjälstaviken (15/9)

3 Innekväll: Thomas Atterdal – Lycka är att möta vilda djur och fåglar

4 Onsdagsmorgon vid Ågestasjön

4 Månadsrunda med Angarngruppen

8 Höstfåglar i Sandemar

10 Sista anmälningsdag Ungdomsaktivitet 14/9

11 Onsdagsmorgon vid Ågestasjön 13–16 Västergötlands pärlor

14 Ungdomsaktivitet: Angarn

15 Dagstur till Hjälstaviken

18 Onsdagsmorgon vid Ågestasjön

20–22 Helgtur till Tåkern och Svartåmynningen

25 Onsdagmorgon vid Ågestasjön

Oktober

2 Månadsrunda med Angarngruppen

5 alt.6 Europeiska fågelskådardagen – EuroBirdwatch

8 Sista anmälningsdag Ungdomsaktivitet 13/10

11–14 Halland och Västkusten

13 Ungdomsaktivitet: Hjälstaviken

13 Sista anmälningsdag Ungdomsaktivitet 25-27/10

14–20 Anmälan Vinterfåglar på Mörkö (3/11)

17 Innekväll: Fågelskyddskommittén – Fågelskydd för fåglarnas bästa

25–27 Ungdomsaktivitet: Skådarhelg Landsort

28–3/11 Anmälan Södra Södertörn (10/11)

November

3 Vinterfåglar på Mörkö

6 Månadsrunda Angarngruppen

10 Heldag på södra Södertörn

25–1/12 Anmälan Vinterns fågelrika Skåne (10–13/1 2025)

20 Innekväll: Cecilia Kullberg – Klimatförändringars påverkan på fåglar

December

4 Månadsrunda med Angarngruppen

9–12 Anmälan Övervintrande fåglar i Erstavik (15/12)

15 Övervintrande fåglar i Erstavik

Januari 2025

1 Månadsrunda med Angarngruppen

10–13 Vinterns fågelrika Skåne