Pressmeddelande: Restaureringsförordningen kan vara vår sista chans!

Pressmeddelande: Restaureringsförordningen kan vara vår sista chans!

BirdLife Sverige och Världsnaturfonden WWF brukar inte stå längst fram vid barrikaderna med alarmistiska budskap, men desperata tider kräver desperata uttryck.

Allt fler européer dör på grund av hetta, bränder och översvämningar och Europa kommer framöver att drabbas av svårare torrperioder än tidigare, i takt med att klimatförändringarnas effekter blir allt starkare. Samtidigt medför mänskliga aktiviteter allt större utarmning av de ekosystem som vi är så beroende av. Den samlade forskningen visar på en mycket dyster utveckling och framtid om vi inte agerar kraftfullt och omedelbart, men också att naturen har en enorm potential att kunna läka och återställa processer som påverkar vår planet. För att stärka våra framtidsutsikter och säkra vår långsiktiga överlevnad måste vi på allvar börja återställa naturvärden och ekosystem som riskerar att gå förlorade.

EU-kommissionen har lanserat ”den gröna given”, där förslaget om en restaureringsförordning sannolikt är det mest avgörande inslaget för att vi ska kunna vända den negativa utvecklingen för naturen i Europa. Men under den gångna veckan har två av EU-parlamentets utskott röstat nej till restaureringsförordningen. Utskottens ledamöter valde kortsiktig ekonomisk vinning för ett fåtal individer framför långsiktig livsmedelsförsörjning och mänsklighetens framtida överlevnad.

Med en populistisk retorik används ren skrämselpropaganda med hot om tomma matbutiker och svält i Europa, samtidigt som ett flertal östeuropeiska länder stoppar import av spannmål från Ukraina för att prioritera nationella livsmedelsindustrier. De säger sig stå upp för fiskare, jord- och skogsbrukare, men i själva verket driver de dessa yrkesgrupper mot konkurs och fortsatt utarmning. -För hur ska de överleva när det inte längre finns någon fisk att fånga, när skogarna blir sjuka och när det inte längre går att odla eller inte finns tillräckligt med insekter som kan befrukta grödorna?

Hur ska vi kunna se oss själva i spegeln utan dåligt samvete? Hur ska vi kunna förklara för våra barn och kommande generationer varför vi inte gjorde vad vi kunde medan det ännu var möjligt? Vi har både kunskapen och förutsättningarna – och ändå låter vi förstörelsen fortgå!

Vi människor behöver naturen för att producera dricksvatten och mat, för att minska effekterna av katastrofer, för att överleva. Vi behöver en effektiv upprustning av Europas natur. Därför stödjer BirdLife Sverige och WWF restaureringsförordningen – för vår egen och kommande generationers skull! Vi vädjar till våra folkvalda politiker att förstå allvaret i det som händer just nu. Ni behöver fatta rätt beslut, innan det är för sent!

För BirdLife Sverige

Lotta Berg, ordförande
Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig

För WWF

Peter Westman, naturvårdschef & biträdande generalsekreterare
Åsa Ranung, senior policyrådgivare

Presskontakt:

Daniel Bengtsson: fågelskyddsansvarig tel: 070-515 45 13
Niklas Aronsson: pressansvarig tel: 073-915 60 99

För mer information se länk till BirdLife Sverige