Sänkt avgift Södra Gotlandsresan 23 till 27 maj

Sänkt avgift Södra Gotlandsresan 23 till 27 maj

Den nya avgiften är 4 900 kr för Södra Gotlandsresan. Detta tack vare erhållen extrarabatt på färjan och billigare diesel.

Priset förutsätter 10 eller fler betalande deltagare.