Program: Augusti 2023

Foto: Niclas Ahlberg/N

Välkommen till höstens aktiviteter!

Höstprogrammet för 2023 är äntligen här – fullspäckat med ett brett utbud av aktiviteter för både nybörjaren och den mer erfarna skådaren.

Föreningen erbjuder såväl kortare exkursioner som helgturer, längre resor till både nya och klassiska resmål samt innekvällar med intressanta teman och föreläsare. En del av aktiviteterna anordnas i samarbete med lokala fågelföreningar i Stockholmsområdet och nätverket Rapphönan Stockholm.

Följ med och njut av fina fågelupplevelser tillsammans med andra fågelskådare och upptäck nya, spännande fågellokaler!

Innekvällarna är så populära att vi måste ha föranmälan, så att vi inte överskrider antalet tillåtna personer i lokalen. Länk till anmälan finns på vår webbplats, www.stof.nu.
Många fina fågelupplevelser väntar!


Augusti 2023

Månadsrunda med Angarngruppen: Fågelmorgon i sensommarens tecken (A1-2)

Onsdag 2 augusti

Första onsdagen i varje månad bjuder Angarngruppen in till en vandring runt en av Stockholms finaste och mest artrika fågelsjöar – Angarnssjöängen. Alla StOF-medlemmar är välkomna att delta och några förkunskaper krävs inte, vi hjälps åt att upptäcka och artbestämma de fågelarter vi ser. Vill du inför en exkursion veta mer om vilka arter som kan ses, gå in på Angarngruppens webbplats www.angarngruppen.se.
I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter från samtliga månader med utförlig information. Du kan även ta del av aktuella fågelobservationer via Artportalen. Ange då Angarnssjöängen som fyndplats.

Fåglarnas höst gör sig påmind och sommarens grönska börjar så sakteliga skifta färg. I augusti finns goda chanser att studera rastande vadare vid Angarnssjöängen. Svartsnäppa, gluttsnäppa och småsnäppa är exempel på arter som ofta syns här på sensommaren, liksom lärkfalk, bivråk och backsvala. Månadsrundan anordnas av Angarngruppen, www.angarngruppen.se.

Ledare: Information finns på www.angarngruppen.se.
Anmälan: Ingen föranmälan. 
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 07.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta

Övrigt: Tycker du att vandringarna är trevliga, bli gärna medlem i Angarngruppen. På så sätt stödjer du gruppens viktiga naturvårdsarbete i området!

EXTRA ÅRSMÖTE – DIGITALT VIA ZOOM

Måndag 21 augusti

Extra årsmöte måndag 21 augusti – digitalt på zoom 

Enligt beslut på ordinarie årsmötet den 15 mars så genomförs ett extra årsmöte för att följa upp två punkter från mötet. Alla medlemmar i Stockholms ornitologiska förening är välkomna att delta i det extra årsmötet.
Det extra årsmötet ska behandla följande frågor:

  • Val av valberedning bestående av minst två personer på ett år 
  • Ett andra beslut för att fastställa ändring i föreningens stadgar. 

Dagordning och möteshandlingar finns under Nyheter (länk).

Plats: Mötet sker digitalt på zoom. Länk till mötet skickas ut efter anmälan. 
Tid: Måndag 21 augusti klockan 18.00-18.30 
Anmälan: Anmälan görs via denna länk.  

Fågelskådning vid sjön Fysingen (A1)

Söndag 27 augusti

Fysingen är en av länets bästa fågelsjöar. Här häckar nästan 100 olika fågelarter och strandängarna med mäktiga vassbälten är fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och havsörn. Vi skådar vid sjön tillsammans en söndagsmorgon i augusti. Följ med för garanterat trevliga fågelobsar!

Ledare: Eva Johansson, tel. 0793-35 42 34 och Anna Lotsander, tel. 070-7407827
Anmälan: Ingen föranmälan
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr. Betalas kontant eller med Swish 123 457 8258 
Antal deltagare: Ingen begränsning
Samling: Kl. 07.30 på parkeringen vid Åholmen. Avslut senast kl. 11.00.
Bil från Stockholm, 40 min, 36 km, till Åholmens parkering (sök efter Fysingen naturreservat parkeringen på Google Maps). Pendeltåg från Stockholms Central till station Rosersberg. 33 minuter restid samt promenad (2,9 km) till Åholmens parkering. Pendeln har 30-minuterstrafik. Cykel, 8 minuter från Rosersbergs station.
OBS! Om ni anländer till samlingsplatsen efter utsatt tid, ring någon av ledarna så får ni veta var vi är.

Övrigt: Medtag fika. Kläder efter väder, fågelbok/app, handkikare och gärna tub eftersom det ofta är långa avstånd till fåglarna.

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

Angående covid-19
Viruset och sjukdomen covid-19 kommer inte att försvinna, och StOF följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. StOF förutsätter att deltagare på möten och exkursioner också gör det. Skydda dig själv med vaccination, och skydda andra mot smittspridning genom att stanna hemma om du är sjuk och har symptom som kan vara covid-19.

StOF kan bli tvunget att göra programändringar om förhållandena ändras, så ta del av informationen som löpande läggs ut på vår webbplats, www.stof.nu och i vår Facebookgrupp Stockholms Ornitologiska Förening.

Särskilda behov?
Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som är fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren och hör dig för!

Övriga villkor
För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.