Program: Oktober 2024

Foto: Thomas Wester

Välkommen till höstens aktiviteter!

Föreningen erbjuder såväl kortare exkursioner som helgturer, längre resor till både nya och klassiska resmål samt innekvällar med intressanta teman och föreläsare. En del av aktiviteterna anordnas i samarbete med lokala fågelföreningar i Stockholmsområdet och nätverket Rapphönan Stockholm. Ungdomskommittén anordnar ungdomsaktiviteter tillsammans med Fältbiologerna Stockholms Fågelklubb. Vi har även ett par aktiviteter som passar yngre barn/familjer. Dessa aktiviteter ger fina tillfällen att träffa och lära känna andra barn och unga med fågelintresse i Stockholmstrakten!

Särskilda behov? Har du svårt att ta dig fram, är rullstolsburen eller har andra begränsningar och undrar över dina möjligheter att delta? Vi har givetvis exkursioner som kan vara fullt möjliga att vara med på. Kontakta exkursionsledaren eller programkommittén och hör dig för!

Följ med och njut av fina fågelupplevelser tillsammans med andra fågelskådare och upptäck nya, spännande fågellokaler!

Innekvällarna är så populära att vi måste ha föranmälan, så att vi inte överskrider antalet tillåtna personer i lokalen. Länk till anmälan finns vid aktuell programpunkt. Även till ungdomsaktiviteterna anmäler man sig via länk. Många fina fågelupplevelser väntar!Månadsrunda med Angarngruppen: Skådning i vacker höstskrud (A1-2)

Onsdag 2 oktober

Följ med på oktober månads skådarrunda omgiven av höstens intensivt vackra färger. Många av de fågelarter som observeras runt denna tid är på väg söderut till sina vintervisten. Vi spanar efter både rastande och förbiflygande arter, exempelvis törnskata och lärkfalk. Storskrake, varfågel och fjällvråk hör till de arter som ofta kan ses vid Angarnssjöängen så här års. Vill du veta mer om vilka arter som kan ses i oktober, gå in på Angarngruppens webbplats www.angarngruppen.se. I arkivet finns tidigare exkursionsrapporter från månaden.

Ledare: Någon skådare i Angarngruppen är värd för dagen.
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning. Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 07.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta.
Övrigt: Observera att vandringarna genomförs oberoende av väder och väglag! Tycker du att vandringarna är trevliga, bli gärna medlem i Angarngruppen. På så sätt stödjer du gruppens viktiga naturvårdsarbete i området!

Europeiska fågelskådardagen – EuroBirdwatch (A1)

Lördag 5 – söndag 6 oktober

Prova på att räkna sträckande fåglar! Denna helg genomförs fågelräkning samtidigt på många platser runt om i Europa. Sverige brukar få en bra placering, både vad gäller antal evenemang runt om i landet och antalet sedda fågelarter. Eftersom stora delar av Europas och norra Asiens fåglar är ute och flyger vid dessa datum kan vilka fåglar som helst passera förbi. Läs mer på www.eurobirdwatch.eu.

För samtliga arrangemang gäller följande:

Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: Ingen avgift.
Antal deltagare: Ingen begränsning.

Osäkert väderläge? Stäm av med ledaren/kontaktpersonen!

Välkommen till någon av följande platser under räkningshelgen:

· Gåseborg

Lördag, reservdag söndag

Milsvid utsikt över Mälaren vid fornborgen Gåseborg i Görvälns naturreservat. Gåseborgs Sträckräkningssällskap räknar flyttfåglar vår och höst sedan 2007. Tättingar följer delvis landmassan och klippan mot sydväst. Havsörnen är en karaktärsfågel och kan under gryningspassen vid rätt vindar komma mycket nära och du har chans att se fågeln ovanifrån. Mer info på Gåseborgs Sträckräkningssällskaps Facebooksida. Läs också artikeln om Gåseborg i Sträcklokalsguiden i FiSt nummer 1 2019.

Ledare: Dag Lanerfeldt, tel. 0708-12 32 34.
Tid: Gryning till kl. 13.00, eventuellt längre. Beroende på vindriktning kan det vara kallt på klippan. Det finns lä nedanför bland ekarna och grillplatsen. Tumregel: På borgen kan man aldrig klä på sig för mycket. Ved brukar finnas i vedlåren på väg upp, har vi tur är “eldmästaren” på plats och håller elden i gång. Obs! Vid otjänlig väderlek, som regn, på lördagen hoppas vi på bättre väder på söndagen.
Resväg: Kollektivt: Buss 553 från Jakobsbergs station till Dragspelsvägen. Promenad västerut. Alternativt buss 119 från Hässelby Strand eller 541 från Vällingby till Lingonrisgränd. Promenad längs Kyrkhamnsvägen norrut (se beskrivning nedan ”Från Hässelby”). Bil: Från Viksjöleden, kör Hummelmoravägen, ta av till Vattenverksvägen mot Görvälnverket. Parkera vid Hummelmora hage. Promenad cirka 1,1 km. Följ skyltarna mot Sandviks gård och Gåseborg. Från Hässelby: kör Lövstavägen som övergår i Kyrkhamnsvägen tills den tar slut vid en rymlig parkering. Promenad 15 till 20 minuter längs en stig västerut, följ skyltar mot Gåseborg. Alternativt kör Lövstavägen och ta höger in på Skogsbergskroken till parkering. Promenad på skogsväg cirka 15 minuter, skyltat Gåseborg. Se även Järfälla kommuns webbplats, www.jarfalla.se, sök på Naturområden.

· Hagbytippen/Hagby Ekopark

Lördag, reservdag söndag

Angarngruppen genomför varje år en samordnad sträckfågelräkning på flera platser i Vallentuna och Täby, varav Hagbytippen är en. Huvuduppgiften för dagen är att räkna sträckande fåglar, men vi noterar alla arter som rör sig i området eller som finns stationärt kring toppen. Detta görs till allra största del från utsiktsplattformen högst upp. Vill du veta mer om Hagby Ekopark, läs artikeln under vinjetten Värt en omväg i FiSt nummer 4 2019.

Ledare: Stefan Paulin, tel. 0702-27 45 13.
Tid: Kl. 06.30 till 12.00. Vid ”dålig” skådning kan passet avbrytas tidigare.
Resväg: Man tar sig bäst in i Hagby Ekopark österifrån. Här finns en mindre P-plats från vilken man går över en liten våtmark via en träbro. Vid parkeringsplatsen och på andra sidan träbron finns orienteringstavlor. P-platsen ligger nära Fällbro Gård utefter den gamla vägen från Hagby gård mot Skålhamra. Samling på toppen. Från Norrortsleden, sväng av mot Täby kyrkby och åk en knapp kilometer norrut mot kyrkbyn till en rondell. Ta vänster och åk cirka två kilometer till en vägkorsning där du svänger höger (mot Täby golfklubb). Kör ytterligare cirka 500 meter och nedför en backe. I slutet av backen finns en bro. Avfart till parkeringsplatsen sker åt vänster innan bron.

· 30-meterskärret, Järvafältet

Söndag

Från 30-meterskärret arrangerar Järvafältets Ornitologiska Klubb en sträckskådningsdag. Fåglar som kan förväntas vid en god sträckdag är olika gäss och svanar men också rovfåglar som ormvråk, fjällvråk och sparvhök. Har vi tur får vi se blå kärrhök och stäpphök. Även stora mängder tättingar sträcker förbi. Info: se www.jokhemsida.se när det närmar sig!

Tid: Arrangemanget startar kl. 08.00.
Resväg: Kollektivt tar man pendeltåget till Jakobsberg och därefter buss 567 mot Sollentuna och kliver av vid IKEA. Därefter samma väg som för cykel eller bil cirka 1 km. Färdas man med bil kör man E18 mot Oslo och tar av vid avfart 154 mot Jakobsberg och kör mot IKEA. Man passerar varuhuset och har det på sin högra sida. Ta vänster på Fanjunkarvägen och sedan vänster igen för att åka 750 meter till parkeringen. Som cyklist kan man lätt cykla vägen som går runt Säbysjön som passerar 30-meterskärret.
Samling: Arrangemanget är öppet och publikt, vilket gör att skådare och andra intresserade kommer och går under dagen.

· Trolldalstippen, Lidingö

Information kommer när det närmar sig på Lidingö Ornitologiska Förenings webbplats, www.lofweb.se. Läs om Trolldalstippen i Sträcklokalsguiden i FiSt nummer 1 2019.

· Torö

Information kommer när det närmar sig på Nynäshamns Ornitologiska Förenings webbplats, www.nunof.se.

· Häggnäsviken, Tullgarn

Mer information kommer när det närmar sig på Södertälje Ornitologiska Förenings webbplats, www.stjof.sormlandsornitologerna.se.

· Ytterligare platser

Angarngruppen anordnar eventuellt sträckräkning även på andra platser norr om stan än Hagbytippen. Mer information när det närmar sig på www.angarngruppen.se.

Bevaka även andra lokala fågelföreningars webbplatser för att hitta fler lokaler där sträckräkning pågår denna helg.

Havsfågel och sträckande flyttfåglar i Halland och på Västkusten (B2)

Fredag 11 oktober till måndag 14 oktober

Den här resan är planerad utifrån möjligheterna att skåda havsfågel kombinerat med att sydsträcket av vadare, rovfåglar och tättingar fortfarande pågår. Skådningen förlägger vi huvudsakligen till olika lokaler längs Hallandskusten. Grundtanken är att vi ska skåda så mycket som möjligt och transportera oss så lite som möjligt. Blåser det någorlunda från sydväst kan vi hoppas på havssula, stormfågel, tretåig mås, storlabb, grålira och i allra bästa fall någon alkekung eller lunnefågel. Någonstans längs kusten ska vi säkert kunna hitta toppskarvar. I oktober kan vi förvänta oss nordliga arter på sträck eller sådana som redan nått sina vinterkvarter. Vi letar också efter arter som fjällvråk, stenfalk, berglärka, ringtrast och vinterhämpling.

Ledare: Erik Jonsson och Lars Berglund. 
Anmälan: Till lasse.s.berglund@gmail.com från måndag 26 augusti till söndag 1 september. Ange Halland, namn och mobilnummer.
Avgift: Cirka 4 000 kr (ungdom 3 500 kr), betalas enligt anvisningar vid bekräftelse av plats, då även exakt pris anges. I priset ingår transport och logi.
Antal deltagare: 14 (varav två ungdomsplatser) plus två ledare.
Resa: Med tåg på torsdagsmorgonen till Göteborg C, alt. Varberg, där vi byter till två minibussar. Åter till Stockholm C på måndagskvällen.
Logi: Inkvartering i dubbelrum på vandrarhem i Halland. Ta med egna lakan.
Övrigt: Tubkikare är obligatoriskt. Räkna med tidiga morgnar och sena kvällar. Övrig information, inklusive tider för tågresan, fås då meddelande om plats bekräftats.

Ungdomsaktivitet: Skådning i Hjälstaviken (A1)

Söndag 13 oktober

Under hösten rastar här tusentals gäss tillsammans med vadare och tättingar på mader och ängsmarker. På vattnet ligger simänder som lyfter tillsammans med gässen när havsörnen drar förbi. Två spännande arter vi letar efter är fjällgås och skäggmes. Vi är ute fram till eftermiddag så ta med lunch. Denna aktivitet ingår i ungdomssamarbetet mellan StOF och Fältbiologerna, vilket innebär att medlemmar från båda föreningarna i åldern 12-25 år kan delta.

Ledare: Alfred Thorsson-Börd, tel. 076-947 90 92
Anmälan: Fyll i formuläret forms.gle/EMeJv6ozQtQoa8eq9 senast 8 oktober.
Avgift: Ingen.
Antal deltagare: Ingen begränsning.
Samling: På morgonen längst bak i det pendeltåg mot Bålsta som deltagarna får information om efter anmälan p g a att SL:s tidtabell inte har släppts ännu. Var och en hoppar alltså på pendeltåget vid sin station och sedan byter vi gemensamt till buss i Bålsta. Bilburna kan ansluta vid Jungfrulundens parkering.

Innekväll: Fågelskyddskommittén – Fågelskydd för fåglarnas bästa

Torsdag 17 oktober

Fågelskydd kan anta många former, med det gemensamma målet att öka skyddet av den natur fåglarna är beroende av, eller att samla in kunskap om fåglarna. Detta för att i förlängningen få ökad förståelse för hur vi kan bidra till skyddet av fågelfaunan i Stockholmstrakten. Ikväll får vi några presentationer från fågelskyddskommitteen om några pågående fågelskyddsarbeten som bedrivs som förenings- och privata projekt. Det kommer att handla om så vitt skilda fågelarter som tjäder, kustfåglar, göktyta och backsvala. Vi får också veta en del av vad den pågående storlomsinventeringen i vårt rapportområde har kommit fram till.

Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan).
Anmälan: Förbokning krävs via denna länk. OBS! Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.
Tid: Kl. 19.00 – 21.00.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (Swish 123 457 8258). Gratis för deltagare under 18 år.

Ungdomsaktivitet: Skådarhelg på Landsort (B2)

Fredag 25 oktober – söndag 27 oktober

Höst på Landsort kan aldrig slå fel! Slutet av oktober är den bästa raritetstiden med chans på, praktiskt taget, vad som helst. Vid samma datum tidigare år har det på ön setts arter som dvärgsparv, bergtajgasångare och kungsfågelsångare. Vi bor på Landsort Fågelstation och har vi tur får vi en guidning av ringmärkningsverksamheten där. Dagarna börjar med tidig uppstigning och avslutas med gemensam middag, fågelsnack och artgenomgång. Denna aktivitet ingår i ungdomssamarbetet mellan StOF och Fältbiologerna, vilket innebär att medlemmar från båda föreningarna i åldern 12-25 år kan delta. Häng på!

Ledare: Alfred Thorsson-Börd, tel. 076-947 90 92.
Anmälan: Fyll i formuläret forms.gle/Jp5ofAz4WiChe6Hu7 senast 13 oktober.
Avgift: Gratis.
Antal deltagare: Max 8 plus ledare.
Samling: Längst bak fredag kväll 25 okt i det pendeltåg mot Nynäshamn som deltagarna får information om efter anmälan p g a att SL:s tidtabell inte är publicerad ännu. Varje person kliver alltså på vid sin station och vi ses i själva pendeltåget. Vid Nynäsgård station byter vi tillsammans till buss och tar sedan båten ut till Landsort.
Hemresa: Båt från Landsort söndag 27 okt, antingen tidig eftermiddag eller kväll beroende på fågeltillgången.
Logi: I flerbäddsrum på Landsort Fågelstation. Sängkläder medtages. Finns ett preliminärt tjejrum.
Mat: Två fältfrukostar (t ex mackor) och två luncher tar deltagarna med sig själva. Ledarna tar med sig mat till gemensamma middagar samt smör och ost till alla som vill göra frukostmackor. Kylskåp/frys och fullt utrustat kök finns.
Utrustning: Ta med dig handkikare och tubkikare om du har. Ledarna tar med handkikare och en gemensam tubkikare till de som inte har. Kläder och skor efter väder. Kan vara mycket blåsigt och kallt på Landsort vid den här tiden på året!

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

För deltagande i resor anordnade av StOF gäller att man är medlem i föreningen. För dagsexkursioner gäller det som står beskrivet under respektive aktivitet. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor.

Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och i vår Facebooksida Stockholms Ornitologiska Förening efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs oftast via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobilnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria för medlemmar i StOF, medan icke medlemmar betalar en avgift (gäller dock inte deltagare under 18 år). På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt på resor är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 25 kr/mil, som delas mellan alla i bilen. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, exempelvis på grund av sjukdom. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).

Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.